Convenio España - Ecuador para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio para evitar a Dobre Imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e o Patrimonio entre España e Ecuador, asinado en Quito o 20 de maio de 1991 (BOE núm. 107, do 5 de maio de 1993).

589 lecturas