Convenio España - Cuba para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Convenio entre o Reino de España e a República de Cuba para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e Protocolo, feitos en Madrid, o 3 de febreiro de 1999, e Troco de Notas de 9 de novembro e 30 de decembro de 1999 que os modifica (BOE núm. 9, do 10 de xaneiro de 2001).
  • Corrección de erratas do Convenio entre o Reino de España e a República de Cuba para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo, feitos en Madrid o 3 de febreiro de 1999, e Troco de Notas do 9 de novembro e 30 de decembro de 1999 que os modifica (BOE núm. 122, do 22 de maio de 2001).
507 lecturas