Convenio España - Colombia sobre os fluxos migratorios laborais

  • Aplicación provisional do Acordo entre España e Colombia relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais, feito en Madrid o 21 de maio de 2001 (BOE núm. 159, do 4 de xullo de 2001).
  • Entrada en vigor do Acordo entre España e Colombia relativo á regulación e ordenación dos fluxos migratorios laborais, feito en Madrid o 21 de maio de 2001, cuxa aplicación provisional foi publicada no "Boletín Oficial do Estado" número 159, de data 4 de xullo de 2001 (BOE núm. 111, do 9 de maio de 2002).
510 lecturas