Convenio España - Colombia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de ratificación do Convenio entre o Reino de España e a República de Colombia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, feito en Bogotá o 31 de marzo de 2005 (BOE núm. 260, do 28 de outubro de 2008).

457 lecturas