Convenio España - Chipre para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Chipre para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, e o seu Protocolo, feitos en Nicosia o 14 de febreiro de 2013 (BOE núm. 127, do 26 de maio de 2014).

542 lecturas