Convenio España - China para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Convenio entre o Reino de España e a República Popular China para eliminar a dobre imposición en relación cos impostos sobre a renda e previr a  elusión e evasión fiscais e o seu Protocolo, feito en Madrid o 28 de novembro de 2018 (BOE núm. 76, de 30/03/2021).
  • Convenio entre o Goberno de España e o Goberno da República Popular China para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, feito en Pequín o 22 de novembro de 1990 (BOE núm. 152, de 25/06/1992).
  • Convenio entre o Reino de España e a Rexión Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular China para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e o seu Protocolo, feito en Hong Kong o 1 de abril de 2011 (BOE núm. 90, do 14 de abril de 2012).
559 lecturas