Convenio España - Chile para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e a República de Chile para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio e Protocolo, feito en Madrid o 7 de xullo de 2003 (BOE núm. 28, do 2 de febreiro de 2004).

540 lecturas