Convenio España - Brasil para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Estado Español e a República Federativa do Brasil para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda, feito en Brasilia o 14 de novembro de 1974 (BOE do 31 de decembro de 1975).
  • Resolución do 22 de setembro de 2003, da Secretaría Xeral Técnica, pola que se dispón a publicación das Cartas de 17 e 26 de febreiro de 2003, intercambiadas entre España e Brasil sobre interpretación, sobre a base do artigo 25, do Convenio para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda (BOE do 2 de outubro de 2003).
813 lecturas