Convenio España - Bolivia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Instrumento de Ratificación do Convenio entre o Reino de España e a República de Bolivia para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e Protocolo, feito «ad referendum» na Paz o 30 de xuño de 1997 (BOE núm. 295, do 10 de decembro de 1998).

406 lecturas