Convenio España - Bélxica para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

  • Instrumentos de Ratificación do Convenio entre España e Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio e Protocolo, feito en Bruxelas o 14 de xuño de 1995, e da Acta que o modifica, feita en Madrid o 22 de xuño de 2000 (BOE núm. 159, do 4 de xullo de 2003).
  • Protocolo que modifica o Convenio entre o Reino de España e o Reino de Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio e o Protocolo, asinados en Bruxelas o 14 de xuño de 1995, modificados polo Acta Adicional asinada en Madrid o 22 de xuño de 2000, feito en Bruxelas o 2 de decembro de 2009 (BOE núm. 125, do 23 de maio de 2018).
  • Corrección de erratas do Instrumento de ratificación do Convenio entre España e Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, feito en Bruxelas o 14 de xuño de 1995 (BOE núm. 295, do 10 de decembro de 2003).
  • Corrección de erros do Convenio entre España e Bélxica tendente a evitar a dobre imposición e previr a evasión e a fraude fiscal en materia de impostos sobre a renda e o patrimonio, feito en Bruxelas o 14 de xuño de 1995 (BOE núm. 98, do 22 de abril de 2004).
747 lecturas