Convenio España - Austria para evitar a dobre imposición fiscal

  • Instrumento de ratificación do Convenio entre España e a República de Austria para evitar a dobre imposición en materia de Impostos sobre a Renda e o Patrimonio, do 20 de decembro de 1966 (BOE núm. 6, do 6 de xaneiro de 1968).
  • Instrumento de ratificación do protocolo, feito en Viena o 24 de febreiro de 1995, polo que se modifica o Convenio entre o Reino de España e a República de Austria para evitar a dobre imposición con respecto aos Impostos sobre a Renda e sobre o Patrimonio, asinado en Viena o 20 de decembro de 1966 (BOE núm. 235, do 2 de outubro de 1995).

  • Corrección de erros do Instrumento de Ratificación do Protocolo, feito en Viena o 24 de febreiro de 1995, polo que se modifica o Convenio entre o Reino de España e a República de Austria para evitar a dobre imposición con respecto aos Impostos sobre a Renda e o Patrimonio, asinado en Viena o 20 de decembro de 1966, que foi publicado no «Boletín Oficial do Estado» número 235, de data 2 de outubro de 1995 (BOE núm. 216, do 6 de setembro de 1996).

585 lecturas