Convenio España - Arabia Saudita para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal

Convenio entre o Reino de España e o Reino de Arabia Saudita para evitar a dobre imposición e previr a evasión fiscal en materia de impostos sobre a renda e sobre o patrimonio, feito en Madrid o 19 de xuño de 2007 (BOE núm. 169, do 14 de xullo de 2008).

502 lecturas