Convenio de dobre nacionalidade España - Perú

  • Instrumento de ratificación do Convenio sobre dobre nacionalidade entre España e Perú, asinado en Madrid o 16 de maio de 1959 (publicado no B.O.E. do 19 de abril de 1960)
  • Protocolo Adicional entre o Reino de España e a República do Perú modificando o Convenio de Dobre Nacionalidade do 16 de maio de 1959 (BOE núm. 282, de 24 de novembro de 2001)
592 lecturas