Convenio de dobre nacionalidade España - Paraguai

  • Instrumento de ratificación do Convenio sobre dobre nacionalidade entre España e Paraguai, asinado en Madrid o 25 de xuño de 1959 (B.O.E. do 19 de abril de 1960)
  • Protocolo adicional entre o Reino de España e a República do Paraguai modificando o Convenio de dobre nacionalidade do 25 de xuño de 1959, feito "ad referendum" en Asunción o 26 de xuño de 1999 (BOE núm. 89, de 13 de abril de 2001).
637 lecturas