Convenio de dobre nacionalidade España - Nicaragua

  • Instrumento de ratificación do Convenio sobre dobre nacionalidade entre España e Nicaragua, asinado en Managua o 25 de xullo de 1961 (B.O.E. do 2 de maio de 1962)
  • Protocolo adicional entre o Reino de España e a República de Nicaragua modificando o Convenio de dobre nacionalidade do 25 de xullo de 1961, feito en Managua o 12 de novembro de 1997 (BOE núm. 24, de 28 de xaneiro de 1999)
621 lecturas