Convenio de dobre nacionalidade España - Honduras

  • Instrumento de ratificación do Tratado de Dobre Nacionalidade entre o Estado Español e a República de Honduras, asinado en Tegucigalpa o 15 de xuño de 1966 (B.O.E. do 18 de maio de 1967)
  • Troco de notas de datas 10 de novembro e 8 de decembro de 1993 constitutivo de Acordo entre o Reino de España e a República de Honduras sobre modificación do Convenio de Dobre Nacionalidade do 15 de xuño de 1966 (BOE núm. 289, de 3 de decembro de 2002)
  • Protocolo adicional entre o Reino de España e a República de Honduras modificando o Tratado de dobre nacionalidade do 15 de xuño de 1966, feito "ad referendum" en Tegucigalpa o 13 de novembro de 1999 (BOE núm. 289, de 3 de decembro de 2002)
700 lecturas