Convenio de dobre nacionalidade España - Costa Rica

  • Instrumento de ratificación do Convenio de dobre nacionalidade entre España e Costa Rica, asinado o 8 de xuño de 1964 en Madrid (B.O.E. do 25 de xuño de 1965)
  • Protocolo adicional entre o Reino de España e a República de Costa Rica modificando o Convenio de dobre nacionalidade do 8 de xuño de 1964, feito «ad referendum» en Madrid o 23 de outubro de 1997 (BOE núm. 271, de 12 de novembro de 1998)
594 lecturas