Convenio de dobre nacionalidade España - Chile

Instrumento de ratificación do Convenio sobre dobre nacionalidade entre España e Chile, asinado en Santiago de Chile o 24 de maio de 1958 (B.O.E. núm. 273 do 14 de novembro de 1958).

605 lecturas