Convenio de dobre nacionalidade España - Bolivia

  • Instrumento de ratificación do Convenio de dobre nacionalidade entre o Estado español e a República de Bolivia, asinado en La Paz o 12 de outubro de 1961 (B.O.E. do 14 de abril de 1964)
  • Protocolo adicional entre o Reino de España e a República de Bolivia modificando o Convenio de dobre nacionalidade do 12 de outubro de 1961, feito en Madrid o 18 de outubro de 2000 (BOE núm. 46, de 22 de febreiro de 2002).
703 lecturas