Constitución Española

  • Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de decembro de 1978)
  • Texto Consolidado (última modificación: 27 de setembro de 2011).
591 lecturas