Acordo Multilateral sobre intercambio automático de información de contas financeiras

Acordo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de contas financeiras, feito en Berlín o 29 de outubro de 2014 (BOE núm. 193, do 13 de agosto de 2015).

139 lecturas