Acordo marco de cooperación España - Malí en materia de inmigración

  • Aplicación provisional do Acordo Marco de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Malí, feito en Madrid o 23 de xaneiro de 2007 (BOE núm. 135, do 4 de xuño de 2008).
  • Entrada en vigor do Acordo Marco de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Malí, feito "ad referendum" en Madrid o 23 de xaneiro de 2007 (BOE núm. 252, do 19 de outubro de 2009).
506 lecturas