Acordo marco de cooperación España - Gambia en materia de inmigración

Aplicación provisional do Acordo Marco de cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Gambia, feito «ad referendum» en Banxul o 9 de outubro de 2006.

519 lecturas