Acordo marco de cooperación España - Cabo Verde en materia de inmigración

Acordo Marco de cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Cabo Verde, feito «ad referendum» en Madrid o 20 de marzo de 2007 (BOE núm. 39, do 14 de febreiro de 2008).

467 lecturas