Acordo de cooperación España - Guinea Conakry en materia de inmigración

  • Aplicación provisional do Acordo de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Guinea, feito «ad referendo» en Conakry o 9 de outubro de 2006 (BOE núm. 26, do 30 de xaneiro de 2007).
  • Corrección de erratas do Acordo de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Guinea, feito en Conakry o 9 de outubro de 2006 (BOE núm. 80, do 3 de abril de 2007).
561 lecturas