Acordo de cooperación España - Guinea Bisau en materia de inmigración

  • Aplicación provisional do Acordo de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Guinea Bisau, feito "ad referendum" en Bisau o 27 de xaneiro de 2008 e Troco de Notas de datas 11 de xullo e 29 de setembro de 2008, efectuando rectificacións (BOE núm. 134, do 3 de xuño de 2009).
  • Corrección de erros da Aplicación Provisional do Acordo de Cooperación en materia de inmigración entre o Reino de España e a República de Guinea Bisau, feito "ad referendum" en Bisau o 27 de xaneiro de 2008 e Troco de Notas de datas 11 de xullo e 29 de setembro de 2008, efectuando rectificacións (BOE núm. 36, do 10 de febreiro de 2010).
534 lecturas