Formularios de declaración e condonación das Pensións estranxeiras IRPF

No portal web da Axencia Tributaria de Galicia -a través da ligazón Pensións Estranxeiras IRPF situado no carrusel da parte superior dereita da citada web- pódese acceder aos formularios de declaración e condonación das sancións, os recargos e os xuros de demora que foron pagados polos/as pensionistas retornados/as.