Revistas dos Centros Galegos

 • Galicia, Nº 690, Marzo 2014
  Galicia, Nº 690, Marzo 2014 - 2014 - Centro Gallego de Buenos Aires - Mutualidad - Cultura - Acción Social
  Nº 690 (de marzo de 2014) da revista Galicia do Centro Gallego de Bos Aires. Realiza un percorrido polos traballos e logros lacanzados pola...
 • Galicia en Mar del Plata, Ano XXXII - Nº XLIII
  Galicia en Mar del Plata, Ano XXXII - Nº XLIII - 2014 - Centro Gallego de Mar del Plata
  Número 43 (xullo de 2014) da revista Galicia en Mar del Plata, publicación do Centro Gallego de Mar del Plata. Contén información sobre os...
 • Anduriña, Nº 73 , Ano 23 - Xuño 2014
  Anduriña, Nº 73 , Ano 23 - Xuño 2014 - 2014 - Centro Gallego de México, Asociación Civil
  Nº 73 (de xuño de 2014) da revista Anduriña do Centro Gallego de México. Recolle a información sobre a Asemblea Xeral de xaneiro, coa...
 • Lúa Nova, Nº 54
  Lúa Nova, Nº 54 - 2014 - Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
  Número 54 (de xaneiro de 2014) da revista Lúa Nova da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá. Inclúe artigos sobre o 150º...
 • Xurdimento, Nº 27
  Xurdimento, Nº 27 - 2014 - Centro Galego de Lleida (Casa de Galicia)
  Número 27 (2014), da revista Xurdimento do Centro Galego de Lleida. Contén ademais dos saúdas das autoridades, artigos de actualidade,...
 • Carballeira, Nº 13, Ano XIII
  Carballeira, Nº 13, Ano XIII - 2014 - Centro Galego de Castelló O Aturuxo
  Número 13 (2014) da revista Carballeira que edita o Centro Galego de Castellón "O Aturuxo". Contén o sáuda do presidente da entidade; as...
 • O Voceiro, 2014
  O Voceiro, 2014 - 2014 - Centro Cultural Gallego de Frankfort del Meno e. V.
  Número de 2014 de O Voceiro, publicación do Centro Gallego de Frankfurt. Na presente edición contén, ademais dos saúdas do presidente do...
 • Cova Céltiga, Año XIX, Nº 111, Oct. 2014
  Cova Céltiga, Año XIX, Nº 111, Oct. 2014 - 2014
  Número de extraordinario de outubro de 2014 da Cova Céltiga, coas novas sobre a entregas das Medallas da Emigración que outorga o Goberno...
 • Anduriña, Nº 78
  Anduriña, Nº 78 - 2014 - Lar Gallego de Sevilla
  Número 78 (de xuño de 2014) da revista Anduriña, publicación do Lar Gallego de Sevilla. Entre outros contidos, as cartas do presidente e a...
 • Aquí Galicia, Nº 8
  Aquí Galicia, Nº 8 - 2013 - Centro Gallego de Tres Cantos
  Número 8 (de decembro de 2013) da revista Aquí Galicia, publicación do Centro Gallego de Tres Cantos. Contén os saúdas do presidente da...

Páxinas