Liñas de axuda

Ex. 18.06.2021
Ex. 18.06.2021
 • 166 154 Axudas a concellos, mancomunidades e consorcios locais para a realización de Programas e acollida e integración de retornados e inmigrantes extracomunitarios.
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas dirixidas ás entidades locais da Comunidade Autónoma Galega que desenvolvan programas que favorezan a integración e plena integración social de poboación retornada e inmigrantes extracomunitarios, así como o seu reforzo educativo.
  Beneficiarios: Concellos Mancomunidades de Concellos e Consorcios Locais que desenvolvan a súa actividade na Comunidade Autónoma de Galicia. Prazo de Presentación: Ata o luns 23 de agosto de 2010 Presentación das solicitudes: As solicitudes de subvencións xunto co resto da... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior 2010
  Resolución do 16 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa "Ven a Galicia, ben en Galicia" para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Prazas convocadas, achegas económicas e datas de realización: 1. O número de prazas convocadas para o ano 2010 é de 77. 2. Os participantes residentes noutras comunidades autónomas de España e en Portugal aboarán 60 € en concepto de parte do pagamento dos gastos de traslado no caso de que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior
  Resolución do 9 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas correspondentes ao programa Reencontros na terra para residentes no exterior e se convocan as correspondentes ao ano 2010.
  Así mesmo, convócanse as axudas correspondentes ao ano 2010. Prazas convocadas: A asignación do número de prazas realizada en función das necesidades reais e das demandas constatadas nos diferentes países queda fixada para o ano 2010, do seguinte modo: Países Nº de prazas Arxentina: 113 Brasil... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Bolsas para estudos universitarios,intercambios universitarios e de formación profesional en Galicia 2010-2011.
  Correción de erros.-Resolución do 4 de xuño de 2010, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización e estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2010-2011
  Nome do programa: Bolsas destinadas aos cidadáns galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2010-2011. . Obxecto: Esta resolución ten por... Máis información
 • 154 Subvencións a entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca subvencións dirixidas ás entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia para emigrantes galegos e descendentes con vontade de retornar.
  Nome do programa: Subvencións a entidades no exterior para desenvolver un programa integral de información, orientación e asesoramento sobre aspectos relacionados co retorno a Galicia para o ano 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións da presente resolución, os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Seminarios de baile, música e cociña galega 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegos, convoca os distintos programas formativos de baile, música tradicional e cociña galega.
  Nome do programa: Seminarios de baile, música e cociña galega 2010 Destinatarios: Poderán solicitar a organización destes seminarios as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, así como as asociacións inscritas no Rexistro de Comunidades... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas e subvencións destinadas aos grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior 2010
  Coincidindo coa celebración en Santiago de Compostela dos anos santos xubilares, a Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral da Emigración, convoca as comunidades galegas do exterior a participaren nunha manifestación en que se materialice a súa realidade e importancia.
  Nome do programa: Axudas e subvencións destinadas ás entidades galegas no exterior para a participación dos seus grupos folclóricos nos actos do V Día da Galicia Exterior, que se celebrará en Santiago de Compostela no ano 2010. Destinatarios: Poderán ser beneficiarios das axudas establecidas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e a os seus familiares para o exercicio 2010
  A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a emigrantes galegos retornados e aos seus familiares para o exercicio 2010.
  O obxecto é a concesión de axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas aos/ás emigrantes galegos/as retornados/as e aos seus familiares, para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia. Nome do programa: Axudas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas Presenciais 2010
  Obradoiros de formación e especialización de carácter presencial que se desenvolverán durante o vindeiro mes de xullo en Santiago de Compostela.
  Nome: Escolas Abertas Presenciais 2010 Características: Modalidades: Obradoiros de formación de nivel intermedio: Asociacionismo, participación e información xuvenil TIC (novas tecnoloxías) Xestión de asociacións e entidades sen ánimo de lucro Gaita tradicional galega Canto... Máis información
 • 153 Programa de viaxes "Reencontros na casa" para residentes no exterior 2010
  O programa Reencontros na casa está orientado a promover o contacto dos galegos residentes no exterior coa súa terra e cos seus familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.
  Nome: Programa "Reencontros na casa". Destinatarios: Poderán ser solicitantes deste programa aquelas persoas que cumpran os seguintes requisitos: Ser emigrante galego. Ter a nacionalidade española. Residir en América. Ter cincuenta e cinco anos ou máis de idade contados na data... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas