Liñas de axuda

Ex. 23.06.2018
Ex. 23.06.2018
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega. Ano 2018
  Información e formularios de inscrición.
  Obxecto: A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegas e posibilitar que as persoas galegas que residen no exterior manteñan os vínculos coa cultura de Galicia, convoca distintos obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña e seminarios de... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Aventúrate con Galicia”, no ano 2018
  Información do programa “Aventúrate con Galicia”, actividades dirixidas a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/coas seus/súas familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 17 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de persoas... Máis información
  Procedemento aberto
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, Actividades de Aire Libre no ano 2018
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre dirixidas a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/coas seus/súas familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 20 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos en Galicia ou descendentes de persoas... Máis información
  Procedemento pechado
 • 667 166 Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes na Comunidade Autónoma Galega para o ano 2018
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto: Promover o retorno das persoas galegas retornadas a través do fomento do autoemprego e a actividade emprendedora das persoas galegas retornadas e dos/as seus/súas descendentes na Comunidade Autónoma galega, subvencionando os gastos que leva consigo o seu establecemento como traballadores/... Máis información
  Procedemento aberto
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos e galegas residentes no exterior. Exercicio 2018
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  NOTA: ampliado o prazo de solicitude para as persoas residentes en Venezuela ata o 5 de xuño de 2018 (Resolución de 9 de maio de 2018 publicada no D.O.G. do 14 de maio de 2018). As persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan... Máis información
  Procedemento pechado
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2018
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto das Axudas: A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2018. O obxecto é a concesión de axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas para axudar a facer fronte aos gastos... Máis información
  Procedemento aberto
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Terra" para residentes no exterior. Ano 2018
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: Este programa ten por obxecto promover o contacto de galegas e galegos residentes no exterior coa súa terra, mediante un período de estadía en residencia e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia. Prazas convocadas: A asignación do... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas presenciais 2018
  Información e formularios de inscrición.
  Modalidades dos obradoiros Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Formación de persoal directivo das entidades galegas do exterior. Destinatarios Persoal directivo e docente das... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes "Reencontros na Casa" para residentes no exterior 2018
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: O programa “Reencontros na Casa” está orientado a promover o contacto de galegos e galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia. Prazas convocadas e datas de realización: A asignación do... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 166 Programa de Bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2018
  Información e acceso aos formularios para cumprimentar a solicitude.
  OBXECTO: Ofertar aos/ás galegos/as universitarios/as residentes no estranxeiro a posibilidade de adquirir unha especialización académica de mestrado nunha universidade galega, coa finalidade de que amplíen a súa formación e adquiran competencias e habilidades que favoreza a súa inserción laboral e... Máis información
  Procedemento aberto

Páxinas