Glosario comenzando con T

Faga clic nunha das letras de arriba para ir á páxina de todos os termos que comezan con esa letra.
Tener derecho a percibir

Adquisición del derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio o otro título.

Testimoniar

Deponer, declarar, afirmar algo como testimonia.