É NECESARIO ESTAR A VIVIR FÓRA DE ESPAÑA PARA QUE CHE CONCEDAN A BOLSA?

Non é necesario. Desde o día en que envías a solicitude da bolsa, xa podes viaxar a España.