Que documentación teño que enviar dixitalizada xunto coa solicitude?

As persoas solicitantes deben anexar na aplicación informática e enviar a documentación esixida na convocatoria. Preme o seguinte enlace explicativo desta documentación.