A quen me dirixo se necesito máis información sobre a Universidade de Vigo?

A través destas ligazóns facilítase información útil aos/ás estudantes tanto antes da viaxe como ao chegar á UVIGO:

No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: posgrao@uvigo.es