Que teño que facer para matricularme nun mestrado?

  • Antes de matricularte debes realizar o proceso de solicitude de admisión nun ou en varios dos mestrados ofertados nesta convocatoria nas universidades galegas que prefiras e coa antelación necesaria para poder presentar o xustificante de matrícula.
  • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de máster da túa área de interese, así como dos requisitos e da documentación que debes aportar. A estes efectos, para ser admitido/a nunha universidade, no caso de títulos estranxeiros de estudos de países alleos ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), deberás tramitar a solicitude de equivalencia na universidade galega onde pretendas cursar o mestrado. Non será necesario no caso de que o título estivera xa homologado a un título universitario oficial español ou a outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro Estado membro do EEES e que faculten para o acceso a estudos de mestrado.
  • Para preinscribirte e solicitar a admisión na universidade, tes que cumprimentar o formulario de solicitude do mestrado ao que queiras acceder na web da universidade á que pertenza, onde che explicarán os requisitos de admisión e prazos posteriores para, no seu caso, matricularte:

- www.udc.es

- www.usc.es

- www.uvigo.gal