Liñas de axuda

Ex. 22.06.2022
Ex. 22.06.2022
 • 153 Escolas Abertas presenciais 2015
  Información e formularios de inscrición.
  Modalidades: Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Destinatarios/as: Persoas Xurídicas (Entidades galegas)Poderán ser beneficiarias as entidades galegas asentadas fóra de Galicia que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, actividades de Aire Libre e Campos de Traballo no ano 2015
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/as seus/súas familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 30 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de emigrantes... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación a prol das entidades galegas no exterior para o exercicio 2015
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude Programa 3. Accións de especial relevancia promovidas por... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos/as residentes no exterior. Exercicio 2015
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  Persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/asinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Terra" para residentes no exterior. Ano 2014
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: Este programa ten por obxecto promover o contacto dos/as galegos/as residentes no exterior coa súa terra, mediante un período de estadía en residencia e cos/coas seus/súas familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.Prazas convocadas: A... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, actividades de Aire Libre e Campos de Traballo no ano 2014
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 30 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de emigrantes galego/a ata... Máis información
  Procedemento pechado
 • 152 153 166 154 Apertura do prazo de actualización dos listados de formadores e formadoras para impartiren seminarios fóra de Galicia durante o ano 2014
  Información e formularios de inscrición.
  De acordo coa resolución do 11 de febreiro de 2013 (art. 12.) as listaxes de formadores/as colaboradores/as serán actualizadas unha vez ao ano, mediante a presentación de novos méritos das persoas inscritas. A Secretaría Xeral da Emigración, no primeiro semestre de cada ano, publicará na páxina web... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega. Ano 2014
  Información e formularios de inscrición. A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegos e posibilitar que os galegos e as galegas que residen no exterior manteñan os vínculos coa cultura de Galicia, convoca distintos obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega, que se realizarán nas entidades galegas do exterior, de xeito que se manteña viva a nosa identidade e se promocione a nosa cultura na Galicia exterior.
  Destinatarios/as: Poderán solicitar a organización destes obradoiros as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, ou ben unha agrupación, federación ou unión destas entidades, co fin de poñer en común os medios e recursos dispoñibles Os... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas presenciais 2014
  Información e formularios de inscrición dos obradoiros de especialización de carácter presencial que se desenvolverán durante o vindeiro mes de xullo nunha cidade de Galicia.
  Modalidades Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Destinatarios/as Persoas Xurídicas (Entidades galegas) -Poderán ser beneficiarias as entidades galegas asentadas fóra de Galicia que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2014
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Entidades beneficiarias Poderán ser beneficiarias das subvencións establecidas para estes programas as entidades galegas asentadas fóra de Galicia que estean recoñecidas en calquera das categorías establecidas no artigo 4 da Lei 7/2013, do 13 de xuño, da galeguidade Igualmente, e de conformidade... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas