Liñas de axuda

Ex. 18.01.2022
Ex. 18.01.2022
 • 166 Axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o ano 2015
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Obxecto das Axudas: A Secretaría Xeral da Emigración convoca axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas para o exercicio 2015. O obxecto é a concesión de axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas para axudar a facer fronte aos... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de viaxes "Reencontros na casa" para residentes no exterior 2015
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: O programa Reencontros na casa está orientado a promover o contacto de galegos e galegas residentes no exterior coa súa terra e coas súas familias, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.Prazas convocadas e datas de realización: A asignación do número... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Escolas Abertas presenciais 2015
  Información e formularios de inscrición.
  Modalidades: Gaita tradicional galega Baile tradicional galego Percusión tradicional galega Canto popular e pandeireta Confección de traxe tradicional galego Destinatarios/as: Persoas Xurídicas (Entidades galegas)Poderán ser beneficiarias as entidades galegas asentadas fóra de Galicia que... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, actividades de Aire Libre e Campos de Traballo no ano 2015
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos/as seus/súas familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 30 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de emigrantes... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Subvencións correspondentes aos programas de actuación a prol das entidades galegas no exterior para o exercicio 2015
  Información e instrucións para a cumprimentación de solicitudes.
  Programas de axudas e subvencións: Programa 1. Axudas para de gastos de funcionamento das entidades galegas do exterior Programa 2. Axudas para proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude Programa 3. Accións de especial relevancia promovidas por... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas económicas individuais a galegos/as residentes no exterior. Exercicio 2015
  Información do programa e formularios de solicitude das axudas económicas individuais de carácter social dirixidas a emigrantes galegos e galegas residentes no estranxeiro que posúan a nacionalidade española e a determinados/as familiares, que se atopen en situación de necesidade económica. Estas axudas están destinadas a cubrir as necesidades básicas de subsistencia e atención sociosanitaria.
  Persoas destinatarias: Emigrantes galegos e galegas, os seus fillos e as súas fillas, maiores de 18 anos, que posúan a condición de galego/a de acordo co que se establece no artigo 3º.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. A forma de acreditar a dita condición de galego/asinálase no artigo 14... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Axudas do programa "Reencontros na Terra" para residentes no exterior. Ano 2014
  Información do programa e formularios de inscrición.
  Obxecto e finalidade das axudas: Este programa ten por obxecto promover o contacto dos/as galegos/as residentes no exterior coa súa terra, mediante un período de estadía en residencia e cos/coas seus/súas familiares, fortalecendo así os vínculos de unión con Galicia.Prazas convocadas: A... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Programa de axudas para a participación no Programa “Conecta con Galicia”, actividades de Aire Libre e Campos de Traballo no ano 2014
  Información do programa “Conecta con Galicia”, actividades de aire libre e campos de traballo dirixidos a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de galegos/as e que residan no exterior e formularios para a inscrición.
  Obxecto: Facilitar á mocidade da Galicia exterior o contacto coa realidade galega e o encontro cos seus familiares. Requisitos esenciais dos/as participantes: mozos e mozas de entre 14 e 30 anos, residentes habituais fóra de Galicia, nacidos/as en Galicia ou descendentes de emigrantes galego/a ata... Máis información
  Procedemento pechado
 • 152 153 166 154 Apertura do prazo de actualización dos listados de formadores e formadoras para impartiren seminarios fóra de Galicia durante o ano 2014
  Información e formularios de inscrición.
  De acordo coa resolución do 11 de febreiro de 2013 (art. 12.) as listaxes de formadores/as colaboradores/as serán actualizadas unha vez ao ano, mediante a presentación de novos méritos das persoas inscritas. A Secretaría Xeral da Emigración, no primeiro semestre de cada ano, publicará na páxina web... Máis información
  Procedemento pechado
 • 153 Obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega. Ano 2014
  Información e formularios de inscrición. A Secretaría Xeral da Emigración, co obxectivo de potenciar os costumes e tradicións galegos e posibilitar que os galegos e as galegas que residen no exterior manteñan os vínculos coa cultura de Galicia, convoca distintos obradoiros formativos de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega, que se realizarán nas entidades galegas do exterior, de xeito que se manteña viva a nosa identidade e se promocione a nosa cultura na Galicia exterior.
  Destinatarios/as: Poderán solicitar a organización destes obradoiros as entidades galegas que teñan recoñecida a galeguidade ou a súa condición de centro colaborador, ou ben unha agrupación, federación ou unión destas entidades, co fin de poñer en común os medios e recursos dispoñibles Os... Máis información
  Procedemento pechado

Páxinas