Que teño que facer para solicitar a admisión e matricularme nun mestrado?

  • Para preinscribirte e solicitar a admisión na universidade, tes que cumprimentar o formulario de solicitude do máster que sexa do teu interés, accedendo á web da universidade á que pertenza.
  • Cada universidade establece diferentes prazos de admisión e debes estar en contacto directo con elas para informarte dos programas de mestrado da túa área de interese, así como dos prazos, requisitos e da documentación que debes aportar. Podes consultar os prazos e os enlaces ás webs das universidades descargando aquí en prazos universidades.
  • Para ser admitido/a nunha universidade, no caso de títulos estranxeiros de estudos de países alleos ao Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), deberás tramitar a solicitude de equivalencia na universidade galega onde pretendas cursar o mestrado. Non será necesario no caso de que o título estivera xa homologado a un titulo universitario oficial español ou a outro expedido por unha institución de educación superior pertencente a outro estado membro do EEES e que faculten para o acceso a estudos de mestrado.