A quen me dirixo se necesito máis información sobre a Universidade da Coruña?

  • A través desta ligazón Futuros estudantes podes acceder a información de utilidade para as/os estudantes, tanto para antes da viaxe como ao chegar á UDC. 
  • No caso de que necesites calquera información a maiores, podes contactar directamente a través do correo electrónico: vepeu@udc.gal
  • www.udc.es