Podo solicitar a admisión ou matricularme nun máster diferente ao que sinalei na solicitude de bolsa?

Si, non hai ningún problema en que solicites a túa admisión ou te matricules nun máster diferente ao que sinalaches na solicitude da bolsa. O único importante é que sexa algún dos másteres que ofertamos na convocatoria de bolsas.