Onde se pode atopar o modelo de solicitude para o programa de seminarios, e como se pode descargar ou acceder a el?

O modelo normalizado de solicitude poderá obterse, ademáis de no DOG, nas páxinas web https://sede.xunta.es e http://emigracion.xunta.es