Continúan admitíndose as accións socioasistenciais no programa 2?

Non. As accións referidas á prestación polas entidades de servizos socioasistenciais, que no ano anterior se podían incluír entre as finalidades subvencionables no programa 2, suprímense este ano.