Cales son os prazos a ter en conta?

Os prazos fixados na convocatoria deberán cumprirse estritamente.

  • O prazo para presentar as solicitudes será de un mes, contado a partir do día seguinte á publicación das convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG). É dicir, na convocatoria de diversos programas de actuación (programas 1 e 2) o prazo vence o próximo 16 de maio, e na convocatoria de programas de apoio infraestrutural (programas A e B) o prazo vence tamén o próximo 27 de maio.
  • E para presentar a documentación xustificativa de ter realizadas as actuacións subvencionadas o prazo vencerá o 31 de outubro de 2013, agás que a Secretaría Xeral da Emigración outorgue unha ampliación do devandito prazo
  • Así mesmo, os prazos dos requirimentos efectuados ás entidades pola Secretaría Xeral da Emigración, tanto na fase de solicitude como na fase de xustificación, deberán de cumprirse estritamente.