Cales son os horarios, duración das clases e o número mínimo de alumnos/as dos distintos seminarios convocados?

Os seminarios de baile, música e actividades artesanais teñen unha duración de 15 días intensivos e de 40 horas. O número de participantes non será inferior a 15 alumnos/as.

Os seminarios de cociña galega teñen unha duración dunha semana e de 20 horas. O número de participantes non será inferior a 20 alumnos/as.