Cal é o importe da Bolsa e cando a percibirei?

 • O importe da bolsa é o que se reflicte no seguinte cadro:
   
  Dotación total da Bolsa

  Nº Créditos ECTS

  Nº cursos

  Europa

  Resto países

  60 - 72

  1

  7.000 €

  7.650 €

  90 1,5

  10.500 €

  11.475 €

 • O pagamento da bolsa realizarase en dous ou tres pagos, unha vez que se atope en Galicia, se teña incorporado ao mestrado na universidade correspondente e presente determinada documentación xustificativa. A información detallada atópase nas bases da convocatoria.