Retorna Dixital

Enxeñeiro/a en medios de pago
25 / 10 / 21
30 / 11 / 21
#138
TICMOVEO, S.L.
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela
Descrición da oferta:

Buscamos Enxeñeiros para función de Técnico Consultor en proxectos ITS de transporte público relacionados cos medios de pago e os Sistemas de Axuda á Explotación. Entre as súas funcións figurarán:

 • Acompañamento ás autoridades de transporte e clients na imprantación de sistemas ITS no transporte público.
 • Asesoramento en aspectos técnicos e elaboración de informes de todo tipo para toma de decisions, comparativas, execución de probas, planificación de actividades…
 • Deseño de procesos relacionados co tratamento das tarxetas de transporte e a xestión dos datos no backoffice.
 • Supervisión e análise técnico do funcionamiento de sistemas centrais para medios de pago e SAE.

Requisitos:
O candidato deberá cumprir os seguintes requisitos:

 • Dispoñer dunha titulación universitaria en enxeñería, desexablemente industrial, telecomunicacións ou informática
 • Dispoñer dun posto de traballo propio para teletraballo (custos de adaptación a cargo da empresa)
 • Dispoñibilidade para viaxar e contar con vehículo propio.
 • Desprazamentos nacionais con 1 ou 2 pernoctas.
 • Posibilidade de viaxes internacionais 1 ou 2 semanas ao ano

Outra información relevante:
Valorarase positivamente a experiencia do candidato en:

 • Consultoría e auditoria tecnolóxica
 • Asistencia técnica ou consultoría en temas informáticos e tecnolóxicos, con trato directo cos clientes.
 • Elaboración de documentación técnica e informes, asociada á consultoría sobre as etapas de deseño, desenvolvemento, operación, imprantación ou explotación de sistemas de peaxe e SAE.
 • Coñecementos informáticos avanzados (protocolos de comunicación, programación a baixo nivel, administración de bases de datos)
 • Domino de linguas nacionais como Euskera, Catalán e Valenciano
Tipo de contrato:
Obra ou servizo
Salario:
24.000 – 33.000 € brutos/ano
Xornada:
Completa
Desenvolvedor/a Android
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#133
Sixtema, SL
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela / Remoto
Descrición da oferta:
 • Actualmente atopámonos en proceso de incorporar programadores/ as  android ao noso equipo de traballo.

Sixtema, con sede en Santiago de Compostela, é unha empresa TIC especializada en desenvolvemento web, desenvolvemento de aplicacións móbiles e solucións  GIS con 15 anos de experiencia no sector.

  Que requisitos que estamos a buscar?

 • Coñecementos en Android.
 • Integración con  webservices (REST).
 • Coñecemento de librerías  Jetpack.
 • SQLite.

Ademais, valoramos:

 • Coñecementos en  Kotlin.
 • Programación noutras plataformas móbiles.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Iniciativa.
 • Proactividade.

En  Sixtema dámoslle gran importancia ao benestar e desenvolvemento das persoas, polo que che comentamos que cousas destacamos de nós:

 • Empresa entusiasta, divertida e próxima.
 • Empresa en crecemento e expansión.
 • Traballo baixo metodoloxías áxiles.
 • Proxectos innovadores con tecnoloxías en auxe.
 • Flexibilidade horaria.
 • Xornada de verán en xullo e agosto.
 • Teletraballo posible.
 • Bo clima laboral.
 • Seguimento ao empregado.
 • 23 días de vacacións (24 e 31 de decembro libres).
 • Participación nas iniciativas empresariais.
 • E máis cousas que están por vir!
Tipo de contrato:
Indefinido / Temporal
Desenvolvedor/a .NET
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#132
Sixtema, SL
Centro de traballo:
Santiago de Compostela / Remoto
Descrición da oferta:

Desenvolvedores .NET

Requisitos:

 • Windows  Server 2019.
 • IIS 10.0.
 • SQL Server 2016.
 • Active  Directory.
 • SharePoint Server 2007/2010  Enterprise.
 • ASP.NET  MVC 5.0.
 • Entity Framework.
 • jQuery.
 • NET Framework 4.8.

Condicións Laborais:

 • Lugar de Traballo: A Coruña. Teletraballo posible.
 • Tipo de Contrato: A Termo Indefinido.
 • Salario: A convir de acordo á experiencia.

 Outras características:

 • Empresa entusiasta, divertida e próxima.
 • Empresa en crecemento.
 • Traballo baixo metodoloxías áxiles.
 • Proxectos innovadores con tecnoloxías en auxe.
 • Flexibilidade horaria.
 • Xornada de verán en xullo e agosto.
 • Bo clima laboral.
 • Seguimento ao empregado.
 • 23 días de vacacións (ademais 24 e 31 de decembro).
 • Participación nas iniciativas empresariais.
Tipo de contrato:
Indefinido / Temporal
Salario:
A convir de acordo á experiencia
Tester de software
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#131
Sixtema, SL
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela / Remoto
Descrición da oferta:

En  Sixtema, atopámonos na procura dun perfil de  tester que se encargará de verificar que o software cumpre cos estándares de calidade establecidos.

 Que requisitos que estamos a buscar?

 • Jenkins.
 • Sonar.
 • jUnit.
 • Realización de tests de carga, seguridade e tensión.
 • Persoa con coñecementos en  testing automático ou ben que saiba de  testing manual e queira envorcarse a  testing automático.

En  Sixtema, dámoslle gran importancia ao benestar e desenvolvemento das persoas, polo que che comentamos que cousas destacamos de nós:

 • Empresa entusiasta, divertida e próxima.
 • Empresa en crecemento e expansión.
 • Traballo baixo metodoloxías áxiles.
 • Proxectos innovadores con tecnoloxías en auxe.
 • Flexibilidade horaria.
 • Xornada de verán en xullo e agosto.
 • Teletraballo posible.
 • Bo clima laboral.
 • Seguimento ao empregado.
 • 23 días de vacacións (24 e 31 de decembro libres).
 • Melloras nalgúns permisos do convenio colectivo.
 • Temos en conta a túa opinión para iniciativas empresariais.
 • E máis cousas que están por vir!
Tipo de contrato:
Indefinido / Temporal
Full Stack Developer
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#130
Xoia, Extending Reality
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña
Descrición da oferta:
 • Buscamos un/unha  Fullstack  Xoiante para desenvolver o  backend e  frontend das nosas experiencias de Realidade Aumentada, Virtual e Estendida

Que é iso? Os  Xoiantes,  desenvolvedores da familia  Xoia  Extending  Reality, son unha mestura de 40% aptitude (coñecementos (estudos regrados e non regrados) + habilidades desenvolvidas coa experiencia) + 60% actitude (creatividade, iniciativa, traballo colaborativo, adaptabilidade, pensamento analítico, crítica construtiva) unido á paixón polo mundo das realidades estendidas e interactivas, con gañas de aprender cada día, de superar retos tecnolóxicos, explorar os límites da tecnoloxía e capaz de evolucionar con esta.

Requisitos mínimos:

 • Dous anos de experiencia como  Fullstack
 • Deseño e Desenvolvemento de CMS  Headless (Xestor de contido)
 • Deseño e Desenvolvemento de API  Rest
 • SQL &  NoSQL  databases:  MongoDB,  PostgreSQL, MySQL,  and  SQLite (Algún deles)
 • Sistemas de control de versións -  Git

Requisitos moi valorables:

 • JavaScript
 • Node  JS
 • React
 • AWS
 • Mantemento Servidores e  VPS
 • HTML5 &  CSS
 • RESTful  or  GraphQL
 • Experiencia en proxectos relacionados co 3D.
 • Experiencia traballando con metodoloxías  agile.

Valorable:

 • Webadmin
 • WebGL
 • Soap
 • Coñecementos básicos de  Unity 3D

Ofrecemos:

 • Posto de traballo a xornada completa.
 • Contrato e Salario a convir, segundo experiencia e valía do candidato ou candidata.
 • Horario parcialmente flexible.
 • Días de teletraballo.
 • Un equipo e ambiente aberto, colaborativo, onde non só crecer profesionalmente, senón potenciar as túas habilidades acordes aos teus gustos e aspiracións.
 • Unha carreira a longo prazo no apaixonante, e en continua evolución, mundo da realidade aumentada e virtual.

Os/as interesados/as non vos asustedes con tanto requisito. Queremos coñecervos a todos e a todas!

Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
A convir
Xornada:
Completa
Unity Developer
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#129
Xoia, Extending Reality
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña
Descrición da oferta:

Buscamos  XOIANTES: 

Qúe é iso? Os  Desenvolvedores que traballan en  Xoia  Extending  Reality (Xoia Software  Development), son unha mestura de 40 % aptitude (coñecementos (estudos regrados e non regrados) + habilidades desenvolvidas coa experiencia) + 60% actitude (creatividade, iniciativa, traballo colaborativo, escoita activa,  proactividad, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento analítico, crítica construtiva…). Mestura que fai dun  Desenvolvedor un  Xoiante. 

DESENVOLVEDOR  UNITY  XOIANTE

Aptitudes:

Imprescindible:

 • Formación: Titulación que acredite un nivel  EQF (marco europeo de cualificacións) 5 ou superior: Grao de Enxeñería (especialmente, Informática) ou título de Ciclo, FP ou equivalente (especialmente, Técnicos Superior en Desenvolvemento Aplicacións Multiplataforma e/ou FP Superior - Animacións 3D, Videoxogos e Contornas Interactivos, Animación, tecnoloxía interactiva, gráficos en vídeo e efectos especiais).

Requisitos:

Solicitarase  portfolio de traballos/pilotos realizados:

 • Desenvolvemento de experiencias en realidade aumentada e virtual a través de  Unity 3D para distintos dispositivos –desde  smartphones a  Oculus  Quest 2 pasando por  HoloLens–, con todo o que iso conleva:
 • Programación de  scripts en  C# e desenvolvemento en contorna  Unity 3D.
 • Prototipado,  Poc’ s e desenvolvementos finais.
 • Cumprimento de boas prácticas, usos e costumes á hora de programar, así como coñecementos de optimización á hora de desenvolver para distintos dispositivos.
 • Investigación e aprendizaxe continuos sobre os últimos avances da tecnoloxía de  AR- VR- MR respecto a software, hardware…
 • Experiencia traballando con distintos dispositivos
 • Coñecementos de  Unity 3D, especialmente en relación con experiencias  AR e  VR.
 • Coñecemento avanzado nun ou varios das seguintes linguaxes de codificación:  C#,  OpenCV,  OpenGL ou  Shaders.
 • Nocións de desenvolvemento móbil Android –Xava/ kotlin– e  iOS – Swift–.
 • Coñecementos de desenvolvemento áxil para a creación de prototipos e  poc’ s destinados a cliente.
 • Coñecementos sobre as últimas tendencias en  AR- VR- MR
 • Afacede@ traballar en contornas áxiles ( scrum, proxectos, etc)
 • Inglés: Nivel  B2 (non se esixe certificación) , sobre todo a nivel lectura, escrito e entendido, desexable a nivel oral.

Desexable/Valorable:

 • Master Realidade Aumentada e Virtual, e/ou Videoxogos e/ou outros  masters similares ou cursos que avalen certa formación válida para o bo desenvolvemento desta posición.
 • Coñecementos de programas de control de versións.

Actitudes:

 • Creatividade, iniciativa, traballo colaborativo, escoita activa,  proactividade, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento analítico, crítica construtiva e todas aquelas que se requiren para traballar para contornas inmersivas, con altos graos de deseños personalizados para clientes, que supoñen unha EXPERIENCIA para si mesmos e para os seus propios clientes.

Ofrécese:

 • Contrato e salario, dependerá da experiencia e titulación do  candidat@. Convenio colectivo aplicable “Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública”
Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
En función da experiencia e titulación
Xornada:
Completa flexible
Requisitos mínimos:
Experiencia mínima de 1 a 2 anos
Outros requisitos:
Residir en A Coruña
Programador/a Sistemas Linux
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#128
Dinahosting, SL
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela (posibilidade de teletraballo)
Descrición da oferta:
 • Programadores ou programadoras para a nosa infraestrutura de backend e de comunicacións con coñecementos de linguaxes como PHP e de scripting como Perl, Python ou Go, polo que se traballaches nalgunha ocasión con eles, encaixarás con facilidade.

En dinahosting traballarás:

 • Investigando, propoñendo e deseñando solucións en equipo.
 • Desenvolvendo tarefas de programación nas linguaxes coas que traballamos e documentando o teu traballo.
 • Planificando e executando as probas necesarias para asegurar o correcto funcionamento do programa.
 • Facendo despregues e postas en produción das ferramentas que desenvolviches e resolvendo as incidencias que poidan xurdir.
 • E por suposto, encantaríanos que nos deses sempre a túa opinión e ideas de mellora sobre os proxectos do departamento.


Vantaxes de ser dinaworker :) 

Somos un equipo de máis de 100 persoas dedicadas a ofrecer o mellor servizo de aloxamento web e dominios aos nosos clientes. Dispoñemos:

 • Flexibilidade horaria de entrada e xornada intensiva. Entrada entre as 7h e as 9h, horario que favorece a conciliación familiar.
 • Posibilidade de teletraballo
 • Convenio colectivo propio.
 • Salario de entrada: Poderá variar en función da túa experiencia e valor aportado ao equipo.
 • Bolsa de formación subvencionada ao 100% para que poidas seguir formándote.
 • Clases de pilates e relaxación.
Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
25.000-33.000
Xornada:
Completa
Requisitos mínimos:
• Programación OOP. • Git + Gitlab. • Docker. • Apache, Varnish, Postfix, Dovecot. • MySQL, ELK. • Ceph. • Linux. • Virtualización con KVM. • Ansible, Prometheus, Grafana.
Outros requisitos:
Comentarche que en dinahosting somos fieis seguidores dos principios de Clean Code e SOLID xa que é prioritario que coides o teu código. Tamén utilizamos metodoloxías áxiles na nosa xestión de proxectos, como Scrum.
Consultor/a de Sistemas
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#127
ALDABA, Servicios Profesionales S.L.
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña
Descrición da oferta:

A persoa que se incorpore pasará a formar parte dun dos nosos equipos de Enxeñería de Sistemas, cada un dos cales é responsable tanto de executar proxectos de Enxeñería de Sistemas, realizando análises, deseño, configuración de hardware e software, e implantación; como de completar tarefas de operación e mantemento de infraestruturas de sistemas e comunicacións.

Formación continua e comunicación directa co cliente son dúas das características básicas da posición.

Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
A definir en función de coñecementos/experiencia aportada
Xornada:
Tempo completo
Desenvolvedor FULL STACK
31 / 08 / 21
30 / 09 / 21
#126
ITELSIS, SL
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela
Descrición da oferta:

Seleccionamos para o noso Grupo empresarial do sector das telecomunicacións que deseña e fabrica os seus propios produtos e presta servizos no desenvolvemento e implementación de solucións TIC, para as súas oficinas de SANTIAGO DE COMPOSTELA:

 • Un(a) Enxeñeiro(a) desenvolvemento Full  Stack

Plan de carreira: o candidato(a) seleccionado(a) poderá liderar e responsabilizarse do equipo de desenvolvemento.

Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
En función da experiencia aportada
Xornada:
Horario flexible
Requisitos mínimos:
Coñecementos de: Angular, AngularJS, Websockets, Angular-Material, Bootstrap, Flex- Layout, HTML5, CSS3 e gráficos SVG. Coñecementos de: Python3, Django, Django REST Framework, PostgreSQL e MongoDB. Experiencia en consola Linux.
Outros requisitos:
A nivel persoal pensamos nunha persoa cunha gran competencia técnica, organizada, resolutiva, proactiva e motivada. Responsabilidade, capacidade para traballar en equipo e de liderado e xestión de equipos.
Programador/a Java
09 / 07 / 21
30 / 09 / 21
#124
MINSAIT - INDRA, Solucións Tecnoloxías da Información
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña / Santiago/ Vigo / Ourense
Descrición da oferta:

 

Este é o reto:
Buscamos unha persoa con experiencia en desenvolvemento Java, con ganas de traballar na nosa unidade de negocio que pensa en:

 • Retos que permiten construír o futuro utilizando como panca a transformación dixital.
 • Proxectos innovadores que permitan conectar persoas e lugares facendo que todo funcione.
 • Traballar nunha contorna flexible que che permita conciliar a túa vida laboral e persoal.

Formando parte de Minsait, poñerás a proba o futuro.

Outra información relevante

Flexibilidade laboral e opcións de conciliación coa vida persoal e familiar.

Tipo de contrato:
Estable
Salario:
En función da experiencia aportada polo/a candidato/a
Xornada:
Completa
Requisitos mínimos:
Titulación oficial recoñecida na Enxeñería Informática ou carreiras afíns. - Experiencia en programación Java, na parte front e/ou back, - Experiencia con Spring, Hibernate, Angular, J2EE, React, etc.
Outros requisitos:
Nivel alto de inglés
Data Engineer
16 / 07 / 21
30 / 09 / 21
#125
FDS, Field Delivery Spain - DXC
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela
Descrición da oferta:

Profesionais para desempeñar funcións relacionadas cun enxeñeiro de datos:

 • Definición e desenrolo de fluxos da datos
 • Modelado de información
 • Aprovisionamento e tratamento de datos
 • Visualización de información (reports e dashboards)

Outra información de interese:

Non experiencia previa requirida.

  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Requisitos mínimos: Titulación en Informática, Matemáticas, Física ou similar, Coñecementos de SQL, Experiencia con algunha linguaxe de programación (Python, java, .. )
  Outros requisitos:
  Requisitos a valorar: Coñecementos con ferramentas Big Data (Hadoop, Spark ou Kafka, ..) Experiencia en entornos Cloud (AWS, Azure, GCP ou SnowFlake) Experiencia con ferramentas ETL (Por exemplo: Talend, IBM Infosphere, PowerCenter) Experiencia en ferramentas de visualización de información (PowerBI, SAP BO ou similar)
  Administrador/a de Sistemas
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #123
  MINSAIT - INDRA, Solucións Tecnoloxías da Información
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña/Santiago
  Descrición da oferta:

   

  Este é o reto:
  Buscamos unha persoa con experiencia en administración de sistemas, con ganas de traballar na nosa unidade de negocio que pensa en:

  • Retos que permiten construír o futuro utilizando como panca a transformación dixital.
  • Proxectos innovadores que permitan conectar persoas e lugares facendo que todo funcione.
  • Traballar nunha contorna flexible que che permita conciliar a túa vida laboral e persoal.

  Formando parte de  Minsait, poñerás a proba o futuro.

  Tarefas:

  • Administración de sistemas de virtualización.
  • Administrador de plataforma de correo.
  • Administrador de sistemas operativos.
  • Administración de ferramentas de monitoraxe e backup.
  • Documentación técnica das tarefas desenvolvidas.

  Outra información relevante

  Flexibilidade laboral e opcións de conciliación coa vida persoal e familiar.

  Tipo de contrato:
  Estable
  Salario:
  En función da experiencia aportada polo/a candidato/a
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Titulación oficial recoñecida en Enxeñería Informática ou carreiras afíns.
  Outros requisitos:
  Tecnoloxías: Citrix, VMWARE, Exchange, SharePoint, Windows Server, Linux, Metodología ITIL.
  Administrador/a de Sistemas e Redes
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #122
  ALTIA, Consultores SA
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  Vigo
  Descrición da oferta:

   

  A persoa que se incorpore participará en proxectos de administración:

  • Administración a rede e comunicacións de todas as instalacións, garantindo o seu servizo
  • Supervisa e monitora os sistemas informáticos e administra e fai o seguimento dos servizos que ofrece o departamento
  • Crea e actualiza os protocolos do Departamento de sistemas e supervisa o seu cumprimento
  • Xestiona os equipos informáticos e o material tecnolóxico.
  • Xestiona as incidencias e solicitudes de servizo a través da ferramenta de  ticketing do grupo
  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Experiencia en desarrollo de proxectos baixo tecnoloxías como: Coñecemento de: Redes (Active Directory, Switching, Routing, TCP/IP, DNS) Comunicacións (Internet, VPN, WIFI, RADIUS,IIS) Virtualización (VMWARE) Xestión de Base de Datos (Mysql, SQL Server, Universe) Correo Electrónico (Exchange 2019) Microsoft Office 365, Sistemas Operativo (Windows Server, Windows 7/8/10 Ubuntu, Redhat)
  Senior Java Developer - Vigo
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #121
  ALTIA, Consultores SA
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  Vigo
  Descrición da oferta:

   

  A persoa que se incorpore participará no desenvolvemento de proxectos para diversos clientes da empresa en contornas Java.

  O equipo no que se integrará a persoa é moi dinámico, innovador a nivel tecnolóxico e con moita paixón polo que fai.

  • Deseñarás, desenvolverás e evolucionarás software para diversos sectores: turismo, industria, téxtil, automoción...
  • Ambiente de traballo próximo, flexible e colaborativo.
  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  A determinar
  Requisitos mínimos:
  Experiencia no desenvolvemento de proxectos baixo tecnoloxías como: - Java 8 y 11. - Spring Framework - Spring Boot - Documentación API Swagger / SpringFox. - Persistencia JPA / Hibernate - Sprint Security. - JUnit 5 + JaCoCo. - JSP + Javascript + JQuery + CSS 3 + HTML5.
  Senior Java Developer - Santiago de Compostela
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #120
  ALTIA, Consultores SA
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  Santiago de Compostela
  Descrición da oferta:

   

  A persoa que se incorpore participará no desenvolvemento de proxectos para diversos clientes da empresa en contornas Java.

  O equipo no que se integrará a persoa é moi dinámico, innovador a nivel tecnolóxico e con moita paixón polo que fai.

  • Deseñarás, desenvolverás e evolucionarás software para diversos sectores: turismo, industria, téxtil, automoción...
  • Ambiente de traballo próximo, flexible e colaborativo.
  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  A determinar
  Requisitos mínimos:
  Experiencia no desenvolvemento de proxectos baixo tecnoloxías como: - Java 8 y 11. - Spring Framework - Spring Boot - Documentación API Swagger / SpringFox. - Persistencia JPA / Hibernate - Sprint Security. - JUnit 5 + JaCoCo. - JSP + Javascript + JQuery + CSS 3 + HTML5.
  Senior Java Developer - A Coruña
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #119
  ALTIA, Consultores SA
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña
  Descrición da oferta:

   

  A persoa que se incorpore participará no desenvolvemento de proxectos para diversos clientes da empresa en contornas Java.

  O equipo no que se integrará a persoa é moi dinámico, innovador a nivel tecnolóxico e con moita paixón polo que fai.

  • Deseñarás, desenvolverás e evolucionarás software para diversos sectores: turismo, industria, téxtil, automoción...
  • Ambiente de traballo próximo, flexible e colaborativo.
  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  A determinar
  Requisitos mínimos:
  Experiencia no desenvolvemento de proxectos baixo tecnoloxías como: - Java 8 y 11. - Spring Framework - Spring Boot - Documentación API Swagger / SpringFox. - Persistencia JPA / Hibernate - Sprint Security. - JUnit 5 + JaCoCo. - JSP + Javascript + JQuery + CSS 3 + HTML5.
  Technical Lead Galicia
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #118
  Everis Spain, S.L.U.
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña e Santiago de Compostela
  Descrición da oferta:

   

  En everis Galicia buscamos un Technical Lead pero... que significa para nós este rol?

  É un enxeñeiro de software responsable de liderar o equipo e asegurar a aliñación da dirección técnica que conta cunha dilatada experiencia en proxectos de desenvolvemento de software en  backend ou  frontend.

  Ademais do coñecemento técnico, o cal é importante, valoramos que a persoa busque:

  • Desafiar e motivar ao seu equipo para alcanzar o máximo potencial.
  • Traballar en equipo de forma colaborativa e desenvolver relacións significativas para lograr obxectivos comúns.
  • Promover un enfoque áxil para o desenvolvemento de produtos de software.
  • Asumir a responsabilidade do proceso de entrega de produtos de software  end2end.
  • Centrarse na calidade do software e a entrega de valor ás partes interesadas do produto.
  • Ser a ponte entre o seu equipo de desenvolvemento e os demais departamentos orientados ao negocio.

  Cales serían as túas funcións no día a día e con que tecnoloxías traballarías?

  • Deseñar solucións técnicas eficaces, escalables e seguras de acordo ás necesidades e requirimentos.
  • Implementar estándares e enfoques de codificación.
  • Administrar o ciclo de vida da súa aplicación utilizando ferramentas modernas de  CI / CD ( Jenkins) e Vixilancia ( Grafana,  Kibana).
  • Colaborar nas probas de carga e as probas de penetración do seu produto.
  • Codificación en Xava 8 e  J2EE: as últimas versións de  LTS.
  • Escritura de  microservicios resistentes e de alta dispoñibilidade. Céntrese na calidade e as probas.
  • Aplicar coñecementos de arquitectura, algoritmos e estruturas de datos para o problema adecuado.
  • Usar  Docker e  Kubernetes para executar as súas aplicacións: ferramentas como  OpenShift son unha vantaxe.

  Formar parte de  everis implica contar coas seguintes vantaxes:

  • Estabilidade laboral cun contrato indefinido desde o primeiro momento.
  • Oportunidades de crecemento profesional grazas aos nosos plans de carreira que se adaptan ás inquietudes e expectativas de desenvolvemento que queiras ter.
  • Paquete de beneficios sociais engadidos ao teu salario bruto (valorado en 2.000€ e composto de: seguro médico pago para ti ao 100% e se queres incluír aos teus familiares  everis pagaríache o 80%), seguro de vida e accidentes; e axuda flexible mensual que se queres poderás destinar a outros beneficios flexibles.
  • Formación técnica e certificacións adaptada ao teu rol e coñecemento específico. Contamos cunha universidade corporativa cun amplo catálogo onde tamén podes atopar formación metodolóxica, de idiomas, e competencial.
  • Flexibilidade horaria onde podes adaptar o teu horario ás túas necesidades persoais.

  Se che gustou o que liches, esperámosche!

  Tipo de contrato:
  Indefinido
  Salario:
  30.000€ – 40.000€
  Xornada:
  Completa
  QA Consultant Galicia
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #117
  Everis Spain, S.L.U.
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña e Santiago de Compostela
  Descrición da oferta:

   

  Tes experiencia en Quality Assurance ou aseguramento da calidade? Es unha persoa responsable,  metódica e comprometida? Queres progresar profesionalmente nunha contorna internacional e multicultural, co obxectivo de xestionar equipos a medio prazo? Entón gustaríanos que che unises a nós. Buscamos persoas con gran talento, innovadoras e emprendedoras para o noso equipo! Esta podería ser unha oportunidade para ti, así que segue lendo!

  En Galicia e Asturias somos case 300 compañeiros. Enfocámonos en proxectos para o sector  Retail,  Utilities, Banca e Administración Pública, á vez que xestionamos as operacións da empresa na nosa área xeográfica, adaptando o modelo de empresa á realidade local. Sabemos que desexas o mellor para ti e a túa carreira profesional. Por iso ofrecémosche un contrato indefinido desde o primeiro día, cun plan de formación individualizado axustado ás túas necesidades. Tamén contamos con beneficios sociais (seguro médico e seguro de vida) e certificacións, cursos de idiomas e moito máis na nosa Universidade Corporativa. Con todo, a vantaxe máis importante de traballar en  everis,  NTT DATA, é traballar nun bo ambiente de equipo onde se poden intercambiar coñecementos.

  Características da oferta:

  • Planificación, seguimento e vixilancia: Medición sistemática, comparación con estándares, vixilancia de procesos e prevención de erros durante o proceso de desenvolvemento do produto.
  • Crear un plan de probas, xestionar riscos, definir criterios de aceptación e xestionar defectos e probas  exploratorias.
  • Xestionar a Integración Continua, asegurando que as implementacións cumpran co DoD (Definición de feito) como a xestión de defectos, vixilancia e verificación en canto resólvense, sendo imprescindible o coñecemento do estado no que se atopa en cada momento cada tarefa do proxecto.
  • Revisión e análise: brindar a garantía adecuada de que os produtos de software satisfán as súas necesidades específicas e os plans previamente establecidos.
  • Propostas de mellora.

  Probablemente te esteas preguntando que requisitos debes ter para postularche a esta oferta. Se tes un Grao/Licenciatura en Enxeñería Informática, polo menos 3-4 anos de experiencia na xestión e execución de actividades de proba e verificación, nivel C1 de inglés (calquera outro idioma desexable) e dispoñibilidade para viaxar, gustaríanos coñecerte. Sería unha vantaxe se tes unha certificación en  ITSQB (nivel básico) e é desexable manexar as ferramentas de  Atlassian: Retallo,  Confluence.

  É hora de tomar decisións que che fagan sentir vivo!

  Tipo de contrato:
  Indefinido
  Salario:
  24.000€ – 36.000€
  Xornada:
  Completa
  Consultor/a Senior Ciberseguridade Galicia
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #116
  Everis Spain, S.L.U.
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña e Santiago de Compostela
  Descrición da oferta:

   

  Chegou o momento de escoitarche, de coñecer novas oportunidades. Desde everis Galicia & Asturias queremos incorporar ao noso equipo unha persoa con polo menos 7 anos de experiencia en  Ciberseguridade.

  En everis Galicia & Asturias traballamos para diferentes sectores: Retail, Administración Pública, Banca e Utilities, ademais de xestionar as operacións da compañía na zona, adaptando o noso modelo de compañía á realidade local de ambos territorios. Preguntarasche entón cales serán as túas funcións. Se identificas con facilidade a necesidade dos teus clientes, comunícasche ben con diferentes interlocutores e tes autonomía e  proactividade, este é o teu sitio. En  everis,  an  NTT DATA Company, sempre terás novos desafíos e retos, por iso é necesario ter unha alta capacidade de xestión, organización, análise e orientación á calidade e ao detalle en todos os teus entregables. Contas con estas características? Segue lendo entón!

  Queremos que saibas que nós traballamos para darche o mellor, por iso destacamos a posibilidade do teletraballo, fomentando así a conciliación da túa vida persoal e laboral. Para a compañía é importante coidarche, e que che coides.

  Ademais de todo isto ofrecemos a oportunidade de traballar na área de  Ciberseguridade en proxectos e servizos moi interesantes e punteiros. Traballarás con grandes profesionais e serás parte de equipos especializados onde premia o bo ambiente. Contarás cun contrato indefinido desde o primeiro día e cun percorrido que che brindará oportunidades de crecemento con promocións salariais anuais e plan de desenvolvemento individualizado; paquete de Beneficios Sociais (seguro médico para ti e a túa familia, Seguro de accidentes, Axuda flexible mensual) ademais de formacións e certificacións específicas da área.

  Formar parte de  everis implica contar coas seguintes vantaxes:

  • Estabilidade laboral cun contrato indefinido desde o primeiro momento.
  • Oportunidades de crecemento profesional grazas aos nosos plans de carreira que se adaptan ás inquietudes e expectativas de desenvolvemento que queiras ter.
  • Paquete de beneficios sociais engadidos ao teu salario bruto (valorado en 2.000€ e composto de: seguro médico pago para ti ao 100% e se queres incluír aos teus familiares  everis pagaríache o 80%), seguro de vida e accidentes; e axuda flexible mensual que se queres poderás destinar a outros beneficios flexibles.
  • Formación técnica e certificacións adaptada ao teu rol e coñecemento específico. Contamos cunha universidade corporativa cun amplo catálogo onde tamén podes atopar formación metodolóxica, de idiomas, e competencial.
  • Flexibilidade horaria onde podes adaptar o teu horario ás túas necesidades persoais.

  Se che gustou o que liches, esperámosche!

  Tipo de contrato:
  Indefinido
  Salario:
  30.000€ – 40.000€
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Al menos 7 anos de experiencia en Ciberseguridade.
  Analista Back-end Galicia
  09 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #115
  Everis Spain, S.L.U.
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  A Coruña e Santiago de Compostela
  Descrición da oferta:

   

  Es analista back- end? Estás a buscar un equipo que traballe con stack tecnolóxico de primeira liña, arquitectura de microservicios e en contornas de integración continúa e plataformas  DevOps? Estás no lugar adecuado! Chegou o momento de escoitarche, de crear novas posibilidades que che leven cara a onde queres. É o momento perfecto porque en everis Galicia, queremos seguir sumando talento á compañía e ampliando os nosos equipos de desenvolvemento de produto. Confiamos na liberdade responsable da nosa xente e por iso ofrecémoslles un horario flexible, con capacidade de autoxestión.

  Se tes o rol de Analista back- end poderás comezar a formar parte do noso team e, participarás no end to end do que creamos baixo marcos de traballos áxiles. Gustaríanos contar cunha persoa á que lle guste asumir novos retos, que busque ir máis aló e que se oriente á mellora continua. Ademais, queremos que sexas boa xente porque iso é o que prima na nosa compañía, xente boa e boa xente. Formar parte de  everis implica contar coas seguintes vantaxes:

  • Estabilidade laboral cun contrato indefinido desde o primeiro momento.
  • Oportunidades de crecemento profesional grazas aos nosos plans de carreira que se adaptan ás inquietudes e expectativas de desenvolvemento que queiras ter.
  • Paquete de beneficios sociais engadidos ao teu salario bruto (valorado en 2.000€ e composto de: seguro médico pago para ti ao 100% e se queres incluír aos teus familiares  everis pagaríache o 80%), seguro de vida e accidentes; e axuda flexible mensual que se queres poderás destinar a outros beneficios flexibles.
  • Formación técnica e certificacións adaptada ao teu rol e coñecemento específico. Contamos cunha universidade corporativa cun amplo catálogo onde tamén podes atopar formación metodolóxica, de idiomas, e competencial.
  • Flexibilidade horaria onde podes adaptar o teu horario ás túas necesidades persoais.

  Se che gustou o que liches, esperámosche!

  Tipo de contrato:
  Indefinido
  Salario:
  24.000€ – 29.000€
  Xornada:
  Completa
  Analista Programador/a Java
  06 / 07 / 21
  30 / 09 / 21
  #114
  Coremain, SLU
  A Coruña
  España
  Centro de traballo:
  Santiago de Compostela + Remoto
  Descrición da oferta:

   

  Análise e deseño de aplicacións Java para diferentes organismos públicos.

  Outra información de interese

  O traballo desenvolverase en remoto, con asistencia puntual ás oficinas de Santiago, para reunións.

  Tipo de contrato:
  Indefinido
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Experiencia mínima de 3 anos traballando no análise, deseño e desenvolvemento de aplicacións Java, con tecnoloxías como Spring, Struts, Hibernate, Maven, Mysql, Oracle, etc.
  Outros requisitos:
  Integración continua (con ferramentas como Jenkins, Sonar, Nexus), SVN, Javascript, etc.