Retorna Dixital

Unity Developer
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#129
Xoia, Extending Reality
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña
Descrición da oferta:

Buscamos  XOIANTES: 

Qúe é iso? Os  Desenvolvedores que traballan en  Xoia  Extending  Reality (Xoia Software  Development), son unha mestura de 40 % aptitude (coñecementos (estudos regrados e non regrados) + habilidades desenvolvidas coa experiencia) + 60% actitude (creatividade, iniciativa, traballo colaborativo, escoita activa,  proactividad, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento analítico, crítica construtiva…). Mestura que fai dun  Desenvolvedor un  Xoiante. 

DESENVOLVEDOR  UNITY  XOIANTE

Aptitudes:

Imprescindible:

 • Formación: Titulación que acredite un nivel  EQF (marco europeo de cualificacións) 5 ou superior: Grao de Enxeñería (especialmente, Informática) ou título de Ciclo, FP ou equivalente (especialmente, Técnicos Superior en Desenvolvemento Aplicacións Multiplataforma e/ou FP Superior - Animacións 3D, Videoxogos e Contornas Interactivos, Animación, tecnoloxía interactiva, gráficos en vídeo e efectos especiais).

Requisitos:

Solicitarase  portfolio de traballos/pilotos realizados:

 • Desenvolvemento de experiencias en realidade aumentada e virtual a través de  Unity 3D para distintos dispositivos –desde  smartphones a  Oculus  Quest 2 pasando por  HoloLens–, con todo o que iso conleva:
 • Programación de  scripts en  C# e desenvolvemento en contorna  Unity 3D.
 • Prototipado,  Poc’ s e desenvolvementos finais.
 • Cumprimento de boas prácticas, usos e costumes á hora de programar, así como coñecementos de optimización á hora de desenvolver para distintos dispositivos.
 • Investigación e aprendizaxe continuos sobre os últimos avances da tecnoloxía de  AR- VR- MR respecto a software, hardware…
 • Experiencia traballando con distintos dispositivos
 • Coñecementos de  Unity 3D, especialmente en relación con experiencias  AR e  VR.
 • Coñecemento avanzado nun ou varios das seguintes linguaxes de codificación:  C#,  OpenCV,  OpenGL ou  Shaders.
 • Nocións de desenvolvemento móbil Android –Xava/ kotlin– e  iOS – Swift–.
 • Coñecementos de desenvolvemento áxil para a creación de prototipos e  poc’ s destinados a cliente.
 • Coñecementos sobre as últimas tendencias en  AR- VR- MR
 • Afacede@ traballar en contornas áxiles ( scrum, proxectos, etc)
 • Inglés: Nivel  B2 (non se esixe certificación) , sobre todo a nivel lectura, escrito e entendido, desexable a nivel oral.

Desexable/Valorable:

 • Master Realidade Aumentada e Virtual, e/ou Videoxogos e/ou outros  masters similares ou cursos que avalen certa formación válida para o bo desenvolvemento desta posición.
 • Coñecementos de programas de control de versións.

Actitudes:

 • Creatividade, iniciativa, traballo colaborativo, escoita activa,  proactividade, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento analítico, crítica construtiva e todas aquelas que se requiren para traballar para contornas inmersivas, con altos graos de deseños personalizados para clientes, que supoñen unha EXPERIENCIA para si mesmos e para os seus propios clientes.

Ofrécese:

 • Contrato e salario, dependerá da experiencia e titulación do  candidat@. Convenio colectivo aplicable “Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría e estudos de mercado e da opinión pública”
Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
En función da experiencia e titulación
Xornada:
Completa flexible
Requisitos mínimos:
Experiencia mínima de 1 a 2 anos
Outros requisitos:
Residir en A Coruña