Retorna Dixital

Consultor/a de Sistemas
31 / 08 / 21
31 / 10 / 21
#127
ALDABA, Servicios Profesionales S.L.
A Coruña
España
Centro de traballo:
A Coruña
Descrición da oferta:

A persoa que se incorpore pasará a formar parte dun dos nosos equipos de Enxeñería de Sistemas, cada un dos cales é responsable tanto de executar proxectos de Enxeñería de Sistemas, realizando análises, deseño, configuración de hardware e software, e implantación; como de completar tarefas de operación e mantemento de infraestruturas de sistemas e comunicacións.

Formación continua e comunicación directa co cliente son dúas das características básicas da posición.

Tipo de contrato:
Indefinido
Salario:
A definir en función de coñecementos/experiencia aportada
Xornada:
Tempo completo