Retorna Dixital

Data Engineer
16 / 07 / 21
30 / 09 / 21
#125
FDS, Field Delivery Spain - DXC
A Coruña
España
Centro de traballo:
Santiago de Compostela
Descrición da oferta:

Profesionais para desempeñar funcións relacionadas cun enxeñeiro de datos:

 • Definición e desenrolo de fluxos da datos
 • Modelado de información
 • Aprovisionamento e tratamento de datos
 • Visualización de información (reports e dashboards)

Outra información de interese:

Non experiencia previa requirida.

  Tipo de contrato:
  A determinar
  Salario:
  A determinar
  Xornada:
  Completa
  Requisitos mínimos:
  Requisitos mínimos: Titulación en Informática, Matemáticas, Física ou similar, Coñecementos de SQL, Experiencia con algunha linguaxe de programación (Python, java, .. )
  Outros requisitos:
  Requisitos a valorar: Coñecementos con ferramentas Big Data (Hadoop, Spark ou Kafka, ..) Experiencia en entornos Cloud (AWS, Azure, GCP ou SnowFlake) Experiencia con ferramentas ETL (Por exemplo: Talend, IBM Infosphere, PowerCenter) Experiencia en ferramentas de visualización de información (PowerBI, SAP BO ou similar)