Empresas adheridas

Mestrelab Research S.L.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Feliciano Barrera Fernández 9 B - Baixo
15706 - Santiago de Compostela
A Coruña
881 976 775
981 941 079

Mestrelab fundouse en decembro do ano 2004 como unha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela (USC), recibindo o primeiro premio do V Concurso de proxectos Innovadores da USC, así como tamén o primeiro premio á internacionalización na IV edición dos premios transfronteirizos á excelencia empresarial da Fundación CEO.  A empresa foi fundada por 3 socios, o Dr. Juan Carlos Cobas Gómez, o catedrático de Química Orgánica Francisco Javier Sardina López e o licenciado en Ciencias Empresariais Santiago Domínguez Vivero, con Carlos Cobas actuando como presidente e Chief Technical Officer e Santiago Domínguez como Chief Executive Officer.

Mestrelab Research SL está especializada no desenvolvemento de software de procesado e análise de datos de laboratorio, particularmente procedentes de instrumentos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), de Espectrometría de Masas axustada a  Cromatografía Líquida ou de Gases (LC/GC/MS), e de espectroscopía óptica (infravermellos, ultravioleta, Raman, etc), así como ao desenvolvemento de algoritmos quimioinformáticos, tanto en plataformas de escritorio, móbiles ou servizos na nube. A empresa dedícase ao desenvolvemento de software científico aplicado fundamentalmente nos ámbitos da investigación química, farmacéutica e biotecnolóxica.

En decembro de 2018, Bruker Corporation, líder mundial na fabricación de instrumentos de RMN de alta resolución así como doutras técnicas instrumentais (espectrometría de masas, raios X, espectroscopia óptica, etc), adquire unha maioría das participacións de Mestrelab Research, establecéndose así unha relación estratéxica que fortalece a ambas as empresas. Este cambio, que non leva modificacións no noso persoal, equipo directivo, ou no orzamento dispoñible para investimentos en I+D, abre con todo novas oportunidades de mercado que só se verán realizadas se se incrementa dito investimento, principalmente para aumentar o número de traballadores en persoal.

Quen somos?
A vantaxe competitiva de Mestrelab baséase na súa propiedade intelectual (fundamentalmente, software e algoritmos desenvolvidos nos últimos 25 anos), base de coñecemento acumulado, así como na valía do seu persoal. Así mesmo, Mestrelab inviste unha alta porcentaxe do seu orzamento en actividades de I+D, o que lle outorga unha vantaxe estratéxica fronte a outros competidores do mercado.

A segunda gran vantaxe competitiva de Mestrelab é o seu posicionamento nos mercados globais de solucións de software para química e tratamento de datos de laboratorio. Na actualidade, Mestrelab sitúase como a segunda empresa líder mundial no software de tratamento de datos de múltiples técnicas de laboratorio (RMN, LC, GC, MS, IR) , con clientes no cinco continentes nun total de máis de 70 países diferentes, dos que o 97% corresponde a vendas fóra do territorio nacional. Así, no sector académico, a empresa dispón de licenzas campus nas universidades máis prestixiosas a nivel mundial, así como en grandes empresas farmacéuticas e químicas chegando a vender o seu sofware especializado para investigación química ás empresas farmacéuticas hoxe máis populares tras sacar as súas vacinas contra a Covid-19. Devandito posicionamento e acceso a mercado outorga a Mestrelab unha vantaxe competitiva esencial á hora de lanzar novas solucións e produtos ao mesmo.

Somos unha empresa de rápido crecemento que duplicou o seu tamaño nos últimos 4 anos, ata chegar a máis de 50 empregados distribuídos entre a súa sede central en Santiago de Compostela, onde se executa a maior parte do desenvolvemento e as súas oficinas de vendas en Europa, Estados Unidos, e India.

A nosa misión
Desenvolver ferramentas de software de alta calidade para a comunidade de investigación científica e esforzámonoss continuamente en alcanzar a estado da arte en interfaces gráficas de usuario, integración e enxeñaría de software.

A nosa visión
Cremos que o desenvolvemento de software científico debe ser un desafío constante e gratificante, e esta é a base da nosa visión.

Valores da entidade

 • Incorporación nunha empresa líder no mercado académico e industrial.
 • Desempeño profesional e persoal en equipo multicultural e multidisciplinar de alta cualificación.
 • Un ambiente de traballo cooperativo, de respecto, xovial e dinámico que contribúe á retención de talento e ao éxito da nosa empresa.
 • Desenvolvemento de proxectos atractivos e innovadores.
 • Contratos indefinidos e flexibilidade laboral para a conciliación laboral e familiar.

Que ofrecemos?
O noso produto principal Mnova é un paquete de software multiplataforma (Windows, Mac, Linux), permite analizar datos procedentes de hardware de varios provedores. Está deseñado para datos analíticos combinados que inclúen técnicas de resonancia magnética, espectrometría de masas, cromatografía e espectroscopía óptica. Dentro da estratexia de diversificación de Mestrelab para Mnova pódense destacar dous eixos. Para empezar, trabállase no desenvolvemento de novos programas que analicen datos doutros métodos analíticos. Na actualidade contamos con:

 • (1) Mnova NMR: software para a análise de espectros deRMN, foi o noso primeiro produto comercial;
 • (2) Mnova MS: Produto comercial para a análise de espectros de masas, tanto de cromatografía líquida como de gases;
 • (3) Mnova Elvis: módulo para o procesado e análise de datos de espectroscopia óptica;
 • (4) Actualmente estase desenvolvendo un novo módulo para o tratamento de datos de resonancia de espín electrónico (Mnova EPR) en fase alfa;
 • (5) Establecéronse colaboracións estratéxicas para incorporar Relaxometría por RMN (Mnova Relax) así como a optimización de separacións cromatográficas (Mnova ChromScout).

O segundo eixo de diversificación na nosa estratexia está relacionado cos plugins avanzados que utilizan a nosa posición vantaxosa no procesado, análise e interpretación dos espectros RMN e MS. Así se desenvolveron e comercializado módulos avanzados para o cálculo de propiedades físico-químicas (MS LogP, MS Solubility), cálculo de concentracións, cribado de ligandos (Screen / Screen 2D), etc.

Outro eixo de diversificación é o desenvolvemento dunha contorna de automatización de fluxos de traballo realizados en Mnova, que deu lugar ao produto Mgears, contorna de deseño e implementación de automatización de fluxos de análises de datos analíticos combinando funcionalidades de Mnova e dos seus plugins avanzados.

Tamén desenvolvemos Mbook, un Caderno Electrónico de Laboratorio (ELN) deseñada por químicos e para químicos, que ofrece varias características e adáptase ás necesidades de cada cliente.

Adicionalmente, a empresa estableceu unha liña de produtos de xestión e almacenamento de información química e analítica, cunha gama de produtos na nube, accesible a través de interfaces web, deseñadas para facilitar a colaboración e o intercambio de datos.

Os nosos servizos
Nos últimos anos completamos proxectos de varios anos de duración que resultaron nos seguintes novos produtos:

Mestrelab conta cunha extensa biblioteca de algoritmos propietarios para o procesado e análise de experimentos analíticos, fundamentalmente de RMN, pero tamén noutras técnicas como a cromatografía líquida e de gases e a espectrometría de masas, así como de métodos experimentais e algoritmos quimioinformáticos. Moitos destes traballos foron publicados en revistas científicas internacionais de revisión por pares e en comunicacións a congresos.

Outra información de interese
Premios e recoñecementos
O carácter innovador de Mestrelab vén avalado polos numerosos recoñecementos que obtivo ao longo dos últimos anos. Sirva a modo de exemplo:

 • Indicador Ardán “Empresa Innovadora 2021”
 • Indicador Ardán “Empresa Global 2021”
 • Primeiro premio "Selo de Calidade" do “V edición dos Premios Spin-Off PuntoGal” no 2021 do Portal de divulgación científica GCiencia.
 • Informe da Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos para a Cualificación de Sector Estratéxico, a actividade realizada pola Empresa “MESTRELAB RESEARCH, S.L.” (Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, Xuño 2021)
 • VII Premios Bioga a Mestrelab como Empresa Biotech Máis Competitiva 2019
 • Indicador Ardán “Empresa Global 2018”
 • Indicador Ardán “Empresa con Potencial Competitivo 2018”
 • Indicador Ardán de “Empresa Ben Xestionada 2017”
 • Selo de excelencia EUREKA 2017 pola súa participación no proxecto ADMEter
 • Informes Motivados Vinculantes (IMV) para a actividade I+D desenvolvida durante 2016, 2017 e 2018 respecto de varios dos seus proxectos por parte do Ministerio.
 • Recoñecemento Iniciativa de Emprego de Base Tecnolóxica (I.E.B.T.) pola Xunta de Galicia nos anos 2004 e 2006 o que acredita á empresa como proxecto empresarial innovador con orientación científica e tecnolóxica, perspectivas de negocio, potencialidade de crecemento e creación de emprego.

A nosa aposta en R&D e investimento
Mestrelab liderou ou colaborou en múltiples proxectos internacionais e de ámbito español e galego de I+D que resultaron en entregables e produtos. Estas colaboracións outorgan aos nosos produtos a vantaxe competitiva de manterse á fronte dos últimos avances científicos. Parte destas colaboracións están recoñecidas publicamente como I+D ao ser subvencionadas como tal pola Unión Europea, o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial español (CDTI) ou a Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Retención e incorporación de novos talentos ao persoal
É de destacar a nosa capacidade de retención de Talento e novas incorporacións ao persoal. Neste sentido destacar as axudas para a contratación de persoal de alta cualificación para a realización de actividades de I+D+i tales como o Talento, Principia e Torres Quevedo obtidas que son fiel reflexo da nosa aposta pola retención e incorporación de Talento ao persoal.

Mestrelab conta na actualidade con 55 empregados, con todos os equipos excepto vendas traballando en Santiago de Compostela. O noso persoal, de diversas nacionalidades (España, Rusia, Alemaña, Reino Unido, Francia, India e Estados Unidos/China), conta con 19% licenciaturas, 25% enxeñarías/Máster e 53% doutoramentos. A diversidade de titulacións do noso equipo outorga un carácter multidisciplinar ás nosas actividades de I+D, enriquecendo os resultados finais. Entre as devanditas titulacións pesan máis as licenciaturas e doutoramentos en químicas, pero tamén contamos con enxeñeiros informáticos, físicos e matemáticos.

Un dos nosos obxectivos é a retención do talento e mostra diso son os traballadores que están connosco desde o comezo fai xa máis de 15 anos. Así mesmo, máis do 25% do persoal leva máis de 10 anos connosco e é de destacar a nosa gran aposta coas 19 novas incorporacións que tiveron lugar entre 2020 e 2021 o que supón practicamente o 33 % do noso persoal actual.


 

TICMOVEO, S.L.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Praza de Europa 10-A, 6º. Área Central. Polígono de Fontiñas.
15707 - Santiago de Compostela
A Coruña
607183713

Quen somos?
Con sedes en Galicia, Valencia e Madrid, e impulsada por Palma Tools e Tema Grupo Consultor, empresas referentes no sector da mobilidade, TICMoveo ofrece solucións tecnolóxicas a medida grazas a un equipo multidisciplinar de consultores con amplas traxectorias tanto no sector das tecnoloxías coma no do transporte.

Que ofrecemos?
A nosa misión e visión é aportar valor aos nosos clientes, ofrecendo un servizo de consultoría e desenvolvemento dinámico e innovador, sustentado nos nosos valores fundamentais:

 • Xestión dende a cercanía
 • Perspectiva global e raíces en Galiza
 • Background tecnolóxico
 • Experiencia no soporte á Administración

Os nosos servizos

Mobilidade e Transporte:

 • Sistemas Centrais de Xestión de Medios de Pago e de tratamento intelixente na mobilidade, servizos cidadáns e turismo
 • Sistemas de Axuda á Explotación e de información ao viaxeiro e o turista
 • Implantación de redes de recarga do vehículo eléctrico

Asistencia Técnica na implantación e xestión:

 • Soporte en sistemas ITS embarcados (SAE, monética) e backoffice
 • Asistencia Técnica a entidades públicas e privadas
 • Sistemas avanzados de ticketing sen contacto
 • Sistemas de optimización e axuda á operación do transporte con ferramentas XIS e CAD
 • Redacción de ofertas e pregos técnicos

Desenvolvemento e formación:

 • Ferramentas, compoñentes e aplicacións especializadas do sector
 • Desenvolvemento de aplicacións web e móbil chave en man
 • Aplicacións de intelixencia de datos (cadros de mando, Big Data, reporting)
 • Formación e especialización no coñecemento das tecnoloxías

Outra información de interese
Contamos con seguro médico privado e levamos anos aplicando políticas de teletraballo e horarios flexibles.

Balidea C&P, S.L.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Os Camiños da Vida, ed. Witland, s/n, baixo
15705 - Santiago de Compostela
A Coruña
981937876

Quen somos?
Desde o ano 2002 en Balidea especializámonos en consultoría tecnolóxica, integración de sistemas e aplicacións, desenvolvemento de software e web, ciberseguridade, así como en provisión de  infraestruturas e sistemas e  outsourcing de servizos profesionais.

A nosa actividade vira ao redor da tecnoloxía e a innovación, ofrecendo propostas de calidade e utilizando os últimos avances TIC.

Que ofrecemos?
O noso traballo caracterízase pola calidade e adaptación ao cliente, e para conseguilo traballamos en equipo, con compromiso e eficiencia.

Somos un equipo profesional altamente cualificado e multidisciplinar, novo e dinámico. Sempre apostamos pola formación continua do noso equipo para a actualización e evolución dos nosos coñecementos e habilidades.

Os nosos servizos
A nosa actividade vira ao redor da tecnoloxía e a innovación, ofrecendo propostas de calidade e utilizando os últimos avances TIC.

En  Balidea achegamos solucións que dan resposta ás necesidades dos nosos clientes, coas que conseguen maximizar o valor do seu investimento en recursos tecnolóxicos e que lles permiten evolucionar con garantías e coa confianza dun socio TIC de referencia.

Outra información de interese
Queremos ser a empresa de solucións TIC de referencia para os clientes máis esixentes en calidade e eficiencia, a nivel nacional e internacional. Apostamos polas persoas como o noso principal valor: queremos un equipo comprometido ao que ofrecemos desenvolvemento profesional.

Sixtema, SL
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Praza Europa, 10 A - 3º B
15707 - Santiago de Compostela
A Coruña
981574724
981574724

Sixtema, con sede en Santiago de Compostela, é unha empresa TIC especializada en desenvolvemento web, desenvolvemento de aplicacións móbiles e solucións  GIS con 15 anos de experiencia no sector.

Os nosos servizos

 • GIS: Ofrecemos servizos integrais no ámbito dos Sistemas de Información Xeográfica así como desenvolvemento de solucións para a xestión e publicación da túa información xeoespacial.
 • Mobilidade: Deseñamos e desenvolvemos aplicacións para dispositivos móbiles (apps) para as principais plataformas do mercado.
 • Desenvolvemento a medida: Creamos solucións adaptadas ás necesidades dos teus proxectos, cubrindo unha ampla gama de tecnoloxías e produtos dixitais.
Xoia, Extending Reality
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Real, 20 - 1º
15003 - A Coruña
A Coruña
698178155

Xoia Extending Reality é unha startup que desenvolve productos e servizos basados na tecnoloxía de Realidade Aumentada e Virtual para as verticais de: Industria 4.0; Cultura, Turismo e Patrimonio; Marketing e retail, con clientes que van dende grandes empresas como Acciona a institucións públicas coma a Xunta de Galicia.

Que ofrecemos?

A Xoia tan só se pode vir a desfrutar do traballo e a sentir paixón pola tecnoloxía que utilizamos e da que aprendemos todos os días. Buscamos persoas que queiran crecer e densenrolar a súa carreira neste apaixonante sector, crecendo continuamente tanto no puramente técnico, como en responsabilidades, segundo as aptitudes, necesidades e intereses de cada un. Todo isto nun ambiente de traballo divertido, de colaboración e compañeirismo.

Os nosos servizos

Desenvolvemos solucions e productos innovadores baseados na realidad aumentada e virtual utilizando sempre a ultima tecnoloxía dispoñible.

Outra información de interese

Valoramos tanto, senón máis que o técnico, as habilidades e aptitudes persoais, as gañas de crecer, de aprender todos os días cunha tecnoloxía que cambia continuamente. En Xoia, hoxe, contratamos e formamos os líderes do mañá.

Dinahosting, SL
Outros servizos TIC
Rúa das Salvadas, 41 - Baixo
15706 - Santiago de Compostela
A Coruña
981040200
981040200

Dinahosting é unha empresa de aloxamento web e dominios afincada en Santiago de Compostela, nacida no ano 2001, en plenos inicios da Internet. 

Os nosos inicios estiveron ligados ao desenvolvemento e deseño web, pero dado o enorme crecemento de Internet neses anos e ao incremento fortísimo da demanda, o negocio pronto evolucionou cara a xestión de aloxamento web e dominios. Desde sempre acompañamos a evolución da Internet sendo unha empresa  innovadora, que aposta pola calidade técnica, o desenvolvemento de ferramentas propias e a mellor atención ao cliente. Estas foron as claves do noso crecemento e o que nos converteu na compañía líder no sector que somos a día de hoxe.

Que ofrecemos?

Os nosos valores son tres: soporte técnico, desenvolvementos propios e infraestrutura e hardware da máxima calidade. 

Estamos a un só chat ou chamada de distancia as 24 horas do día, os 7 días da semana. Sen contestadores, sen formalismos, sen esperas, e en galego ou outras linguas como o catalán, portugués e inglés. Ademais desenvolvemos a medida dos nosos clientes ferramentas tan importantes como o Panel de Control, a través do cal o usuario pode xestionar os seus servizos, e o Webmail ou ferramenta de correo, que dispón dun amplo abano de utilidades para facer máis doado o traballo en equipo.

O noso hardware e infraestrutura técnica dispoñen da mellor calidade posible, avaliada mensualmente pola auditoría Netcraft, que nos sitúa mes a mes entre as 10 compañías de hosting máis fiables do mundo.Por outra banda, fomos recoñecidos pola Deputación da Coruña en 2018, e no 2020 pola Cámara de Comercio e o Santander como Empresa Socialmente responsable, por medidas como o favorecemento da conciliación laboral e familiar para o noso cadro de persoal, con xornadas de traballo flexibles; plans de formación onde o/a traballador/a pode solicitar cursos vencellados co seu perfil; axuda co pagamento de garderías e residencias de maiores; elección libre de vacacións; seguro médico e dental privado, con coberturas tamén para familiares; clases de pilates e comidas corporativas trimestrais a conta da empresa para facer equipo, entre outras medidas.

Os nosos servizos

Ofrecemos plans de aloxamento adaptados para todo tipo de proxectos, desde hosting compartido ata servidores virtuais, físicos e cloud hosting. Tamén somos rexistradores de primeiro nivel para case todos os dominios do mercado avaliados pola ICANN, e ofrecemos máis de 400 dominios á venda. Ademais dispoñemos destes outros servizos:

 • Certificados dixitais para cifrar as comunicacións web
 • Auditorías de seguridade e servizo de desinfección de hosting
 • Servizos legais especializados en Internet
 • Solucións avanzadas e a medida para empresas con máis necesidades
 • Solucións específicas para bases de datos E un longo etcétera. Como somos 100 % independentes podemos darlles aos nosos clientes o que necesitan e personalizar ao máximo os nosos produtos.

Outra información de interese

En dinahosting somos un equipo humano de máis de 130 persoas nos nosos centros de traballo de Santiago de Compostela e Madrid. 

A nosa facturación foi de máis de 12 millóns de euros no último ano. 

En dinahosting valoramos enormemente as persoas con interese e motivación e sempre fomentamos que o equipo aporte as súas ideas, así podemos mellorar.

 

ALDABA, Servicios Profesionales S.L.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Copérnico 5, 2º - Parque Empresarial A Grela
15008 - A Coruña
A Coruña
981902060
981902005

Somos unha Consultoría TIC e, desde a nosa fundación en 2003, dedicámonos ao deseño, desenvolvemento e implantación de solucións do mundo da informática e as comunicacións, conforme ás necesidades expostas por cada cliente, para a optimización dos seus procesos de negocio.

Combinamos experiencia e coñecementos especializados en múltiples contornas e tecnoloxías, con flexibilidade e vocación pola mellora continua. Como resultado, axudamos aos nosos clientes para mellorar o seu rendemento e a crear valor, desde a planificación estratéxica en materia TIC ata as operacións do día a día. 

Os nosos principais clientes concéntranse no noroeste peninsular. Por iso, temos oficinas físicas nas mellores localizacións da Coruña (Parque Empresarial de A Grela) e Ourense (cruce das rúas Concordia e Santo Domingo). Ademais, a nosa carteira de clientes é ampla e diversificada, e inclúe ás compañías líderes en sectores como as telecomunicacións, finanzas, alimentación, distribución, industria, etc. 

Contamos con máis de 120 profesionais, dos que o 70% teñen unha titulación universitaria (principalmente Enxeñería Informática) e o 30% restante provén de Ciclos Superiores de Formación Profesional. 

Outra peza fundamental da nosa oferta de servizos constitúena os nosos  partners: grandes provedores de tecnoloxía (como Microsoft,  HP ou  Fortinet), universidades, centros tecnolóxicos, … Todos eles facilítannos o estar ao día e adquirir unha formación de calidade nas últimas tecnoloxías e versións de produtos que saen ao mercado.

As nosas boas prácticas e resultados empresariais fan que nos concedan cada ano galardóns e recoñecementos, como o Premio Confianza da Universidade da Coruña, os indicadores ARDÁN de Empresa Ben Xestionada, Empresa de Alto Rendemento, Empresa Xeradora de Riqueza e Empresa Innovadora, ou a inclusión na “Clasificación ARDÁN de Empresas Intelixentes de Galicia.

Que ofrecemos?

Ademais de multitude de ambiciosos proxectos en clientes líderes nos seus respectivos sectores, en  ALDABA ofrecemos un plan de formación personalizado e remamos para que cada persoa poida desenvolverse, tanto profesional, como persoalmente.

Cada persoa que se incorpora en  ALDABA inicia a súa traxectoria da man dun mentor, que o orientará, tanto en cuestións prácticas, como nas posibilidades de desenvolvemento profesional dentro da casa. Ademais, a súa progresión individualizarase en función das súas expectativas, ritmos e habilidades. 

Consideramos a formación como parte fundamental deste desenvolvemento profesional, e entendémola en sentido amplo. Por unha banda, está a que se recibe directamente no marco do proxecto, da man de superiores e compañeiros. Por outra, a formación proposta pola empresa, que pode ser a través de plataformas en liña ou mediante a contratación de empresas  formadoras externas. E, por último, a que propoñen os propios profesionais de  ALDABA, e que a compañía promociona.

Todo iso sendo conscientes de que a nosa actividade empresarial non é allea á realidade social, senón que, ao contrario, exerce unha influencia sobre a mesma. A Responsabilidade Social Corporativa, ou  RSC, intégrase na nosa cultura a través da conciencia activa, por parte dos nosos directivos, de que debemos coidar e mellorar a parcela da sociedade na que operamos (os nosos empregados, provedores, clientes, etc.). 

Por iso, as nosas políticas de recursos humanos baséanse en fomentar a calidade de vida laboral a través de pautas de flexibilidade horaria, posibilidade de teletraballo, xornada intensiva de verán, escoita activa da problemática individual e negociación de solucións, etc. Tamén se enfoca cara á promoción de hábitos saudables a través dunha correcta ergonomía do posto de traballo, a subvención da participación en eventos deportivos, froita de tempada na oficina ao dispor do empregado…

Nun enfoque máis externo da nosa  RSC, colaboramos con distintas ONG’ s e formalizamos unha Cátedra coas Universidades da Coruña e Vigo, Cátedra  ALDABA- wib ( Women,  ICT & Business), cuxo principal obxectivo é fomentar a presenza da muller no desenvolvemento das TIC, dando visibilidade ás referentes femininas e impulsando iniciativas que animen a nenas e mozas a escoller carreiras relacionadas co ámbito das Novas Tecnoloxías."

Os nosos servizos

Contamos con 3 áreas de negocio, complementarias e integradas, para ofrecer aos nosos clientes un servizo diferenciado: Consultoría TIC, Enxeñería Software e Enxeñería de Sistemas.

 • En Consultoría TIC axudamos aos nosos clientes para deseñar e alcanzar os seus obxectivos de transformación tecnolóxica, combinando un profundo coñecemento de metodoloxías e estándares coa comprensión de como impactará a tecnoloxía nos procesos de negocio. A nosa experiencia e coñecemento abarca un amplo catálogo de servizos: xestión de procesos con ferramentas BPM; análise e xestión de riscos; implantación de boas prácticas para a xestión e operación de servizos TIC ( ITIL); dixitalización de procesos,  paperless; consultoría e adecuación permanente ao  RGPD; etc.
 • En Enxeñería Software desenvolvemos solucións software de calidade, utilizando tecnoloxías consolidadas e emerxentes. A unidade de Enxeñería Software integra tres  subáreas: Desenvolvemento a medida – especializada no desenvolvemento de aplicacións web, de escritorio e móbil –, Business  Intelligence – especializada na enxeñería de datos, modelos analíticos e  big data – e  SAP – onde desenvolvemos pezas que integran este ERP con múltiples sistemas de información –. E todo iso sobre un substrato de metodoloxía áxil (scrum), cunha comisión interna que vela pola súa correcta implementación.
 • Por último, na área de Enxeñería de Sistemas deseñamos, implantamos e administramos as infraestruturas TIC (servidores, redes, sistemas de almacenamento, firewalls, …) que dan soporte aos sistemas de información, con tecnoloxías punteiras de virtualización, monitoraxe e  backup, situadas en  datacenters físicos ou na nube, e aplicando técnicas e medidas estritas de  ciberseguridade.

Outra información de interese

Páxina web Cátedra ALDABA-WIB: wib.aldaba.es

ITELSIS, SL
Telecomunicacións
Vía Edison, 16
15890 - Santiago de Compostela
A Coruña
616467455
981935570

Quen somos?

ITELSIS é un Grupo Empresarial que centra a súa actividade no sector das Telecomunicacións deseñando e fabricando os seus propios produtos, a prestación de servizos profesionais e no desenvolvemento e implementación de solucións  eTIC's cara a outros sectores emerxentes onde as novas tecnoloxías son elementos básicos e imprescindibles para o seu crecemento.

Que ofrecemos?

Sendo conscientes que estamos ante unha nova era dixital e nun mercado global en constante evolución, onde a tecnoloxía e o factor humano xogan un papel diferenciador e decisivo, a Empresa está inmersa na actualidade nun proceso de innovación, expansión e diversificación que lle permitan abordar os novos retos do mercado global e da sociedade da información.

Os nosos servizos

Desenvolvemento,   implementacion e soporte de aplicacións TIC´s.

Outra información de interese

Os valores da Compañía  pivotan sobre aspectos que consideramos fundamentais no desenvolvemento actual e futuro da mesma.

 • Innovación global e permanente en todas as áreas.
 • Compromiso total coa Calidade: Non só en procesos de fabricación senón tamén en toda a xestión de procesos, devandito compromiso queda patente cos seus certificados de Calidade e Control Ambiental  ISO:9001 e  ISO:14001.
 • Atención ao cliente: É o centro de todas as nosas decisións estratéxicas e as súas opinións axúdannos a desenvolver e implementar a nosa política de innovación.
 • Factor Humano: O activo fundamental da Empresa son os seus clientes e os nosos traballadores, a eles debémonos e tentamos que cada día sentan máis cómodos e identificados co proxecto común que compartimos."
TELEVÉS, S.A.U.
Manufactureiras TIC
Rúa Benéfica de Conxo, 17
15706 - Santiago de Compostela
A Coruña
981522200
981522262

Televés é una compañía tecnolóxica de ámbito global líder no diseño, desenrolo e fabricación de solucións para infraestructuras de telecomunicación en fogares, edificios e ciudades.

A súa sede central está ubicada en Santiago de Compostela (España), onde a empresa foi fundada en 1958. Na actualidade, Televés é a cabeceira dunha corporación que conta con máis de 20 firmas industriais e de servizos, máis de 700 empleados e 75 patentes de invención. Televés ten 11 filiais internacionais, en Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Polonia, Escandinavia, Rusia, Estados Unidos, China e Emiratos Árabes, e fai chegar os seus productos a máis de 100 países nos cinco continentes, a través dunha extensa red de distribuidores.

Con cerca de 60 anos de experiencia, Televés lanzou máis de 1.500 productos, un logro que se explica dende unha auténtica paixón pola fabricación. A compañía produce en instalacións propias para garantizar a máxima calidade. Está sendo pioneira na posta en marcha de liñas de fabricación 4.0 e dispón dos seus propios laboratorios de certificación e control de calidade. De este modo, os productos da marca ostentan con orgullo o selo European Technology Made in Europe.

Como compañía que se precia de marcar a pauta no mercado, Televés está en constante evolución, aliñada cos criterios que marcan a Axenda Dixital Europea e o programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020. En paralelo co seu perfil de especialista en infraestructuras de telecomunicacións, Televés desenrola liñas de negocio complementarias como facilitador de servizos a través desas infraestructuras, baixo o paradigma tecnolóxico do Edificio e Fogar Dixital.

En Televés traballamos día a día para consegui-la excelencia e un dos nosos pilares fundamentais é o noso capital humano. A innovación, a flexibilidade, a creatividade, o traballo en equipo así como a formación son fundamentais para a adaptación ao noso entorno e dar resposta as necesidades dos nosos clientes.

Televés é moito máis que unha marca líder na recepción e distribución de señais de televisión. É o núcleo dun gran grupo de compañías que controla varios nichos do sector das TIC. A Corporación Televés, agrupa a 22 compañías, as cales traballan perseguindo o obxetivo común de deseñar e fabricar os mellores equipos destinados a dotar aos edificios dunhas óptimas infraestructuras de telecomunicacións.

R Cable e Telecable Telecomunicacións, SAU
Telecomunicacións
Calle Real 85
15003 - A Coruña
A Coruña
981911100
981911100

R é o operador de telecomunicacións de Galicia que, xunto con  Euskaltel,  Telecable e  Virgin  Telco, forma parte do Grupo  Euskaltel. O operador galego ofrece servizos avanzados da internet de alta velocidade, televisión dixital e telefonía fixa e móbil.

Ademais de prestar servizos de comunicacións, apoia con solucións tecnolóxicas:  IoT, Big Data e AI na mellora do servizo ao cliente, como en tele asistencia e en servizos asistenciais.

FDS, Field Delivery Spain - DXC
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
José Echegaray Nº 8
28232 - Las Rozas, Madrid
A Coruña
916 311 684
916 311 684

ES FIELD DELIVERY SPAIN (FDS) é unha empresa do grupo DXC Technology (DXC), especializada no desenrolo e prestación de servizos para os diferentes clientes de DXC.

FDS ten presencia nas diferentes liñas de negocio de DXC e conta con sedes en varias cidades (Barcelona, Girona, León, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia e Zaragoza).

 O Centro de Santiago de Compostela está focalizado no análise avanzado de información e Big Data, con máis de 90 profesionais especializados.

O centro de Santiago de Compostela de FDS, leva dende mais de 10 anos apostando pola formación de talento a través de programas de prácticas (curriculares e extracurriculares), tutelado de traballos de fin de grado ou de fin de master de Big Data (en colaboración coa USC) e incorporando perfís recen titulados (titulacións STEM).

A través dos programas formativos e de dispoñer de profesionais especializados con ampla experiencia en Big Data e Análise avanzado de información que acompañan as novas incorporacións permítese unha rápida adaptación aos diferentes proxectos que se levan a cabo dende o noso centro. Así, somos capaces de xerar os novos perfís relacionados cos datos que está demandando o mercado(Data Engineers, Data Scientist, BI Analyst, ...).

¿Qué ofrecemos?

Incorporación a unha empresa líder que presta servizos a importantes clientes de sectores sanitarios, retail, banca e seguros.

Plan formativo en tecnoloxías e metodoloxías relacionadas co Análise Avanzado de información e Big Data.

MINSAIT - INDRA, Solucións Tecnoloxías da Información
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Crtra Baños de Arteixo 47
15008 - A Coruña
A Coruña
981 18 34 00
981 18 34 00

Minsait, unha compañía de  Indra, é a empresa líder en consultoría de transformación dixital e Tecnoloxías da Información en España e Latinoamérica.  Minsait presenta un alto grao de especialización e coñecemento sectorial, que complementa coa súa alta capacidade para integrar o mundo  core co mundo dixital, o seu liderado en innovación e en transformación dixital e a súa flexibilidade.

Con iso, enfoca a súa oferta en propostas de valor de alto impacto, baseadas en solucións  end- to- end, cunha notable segmentación, o que lle permite alcanzar impactos tanxibles para os seus clientes en cada industria baixo un enfoque  transformacional. As súas capacidades e o seu liderado móstranse na súa oferta de produtos, baixo a denominación  Onesait, e a súa oferta transversal de servizos.

Que ofrecemos

 • Formación continuada e personalizada en nosa Open  University, ademais de acceso aberto á plataforma  Udemy  for Business, con máis de 3.000 cursos especializados para que aprendas do que máis che interese.
 • Contamos con programas que promoven o desenvolvemento profesional das mulleres e a adecuada integración das persoas con discapacidade.
 • Adaptamos as carreiras profesionais ás persoas, favorecemos o crecemento e o desenvolvemento profesional. Poderás desenvolver o teu plan de carreira desde o primeiro día potenciando as túas capacidades en cada paso que deas.
 • Cremos que os profesionais da Compañía son unha fonte de innovación, por iso desenvolvemos modelos de  intraemprendimiento. Ademais, somos o vehículo de  inversió de  startups,  spinoffs e iniciativas innovadoras de base tecnolóxica.
 • Traballarás con referentes tecnolóxicos dunha multinacional española líder en transformación dixital, participando en proxectos  retadores que xeran un impacto positivo na sociedade, creando solucións que integran negocio e tecnoloxía.
 • Poderás asistir e organizar eventos, relatorios e  MeetUps.
 • Formarás parte dunha contorna multicultural e flexible. A nosa diversidade e enfoque multidisciplinar permítenos abordar calquera reto.
 • Políticas avanzadas para conciliar a túa vida profesional coa túa vida persoal e flexibilidade laboral.
 • Podes adherirche ao noso programa de retribución flexible que personalizarás en base ás túas necesidades, podendo escoller entre seguro médico e dental, tarxeta restaurante, tarxeta transporte, cheques gardería, formación específica e un plan de previsión social.

Por todo isto, somos TOP EMPLOYER 2019!


Incorpórache a unha empresa certificada por  Top  Employer como unha das mellores empresas para traballar de España. E se o somos é porque:

 • Apostamos pola diversidade
 • Cremos no talento
 • Ofrecemos a posibilidade de formarche cando e onde queiras
 • Estamos a transformarnos para mellorar a experiencia do empregado
 • Levamos a Innovación no noso ADN

Somos conscientes da época de cambio que vivimos, onde o importante é a transformación a todos os niveis: dixital, humana, tecnolóxica... Un reto constante, unha aventura, un camiño por construír xuntos.

Os nosos servizos

En Minsait enfocamos o valor da consultoría tradicional cara á disrupción dixital, dirixindo cada proxecto desde a súa concepción ata a implantación... Impulsamos ás principais empresas internacionais a crear valor e manter as súas vantaxes competitivas a través de: Estratexia desde un enfoque práctico.

ALTIA, Consultores SA
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Calle Vulcano, nº3, Icaria 3
15172 - Oleiros
A Coruña
981 13 88 47
981 13 88 47

Altia é unha compañía de servizos de alto valor de tecnoloxías da información e consultoría de transformación dixital. Grazas ao compromiso dos seus máis de 2.200 profesionais, achegou a máis de 800 clientes a un novo mundo dixital.

Con máis de 27 anos de experiencia, é unha das primeiras compañías independentes do sector cun crecemento baseado na vocación de servizo e o compromiso cos seus clientes.

Altia cotiza, desde o 2010, no  BME  Growth. Forma parte do IBEX  Growth  Market®  All Share e do IBEX  Growth  Market® 15, índice que mide o comportamento das quince compañías con maior volume de contratación.

A empresa conta con máis 20 localizacións repartidas en 7 países (España, Portugal, Brasil, Chile, EEUU, Irlanda e Holanda); ademais conta con tres Data  Centers en Vigo, Madrid e Barcelona.

Altia é unha compañía cun enfoque innovador e global, sempre baseado no crecemento das nosas persoas.

Que ofrecemos

Un plan de carreira baseado nas persoas, onde a potenciación do talento, a formación continua e os equipos autónomos marcan os eixos estratéxicos.

 • Adaptabilidade: Carrera profesional adaptada aos obxectivos e necesidades profesionais
 • Proxectos diversos: Integración en proxectos diversos e diferenciais, con clientes líderes de diferentes sectores
 • Empresa líder: forma parte dunha empresa de referencia no sector, independente e sen vinculación a grandes grupos tecnolóxicos.

Os nosos servizos

Altia ten unha ampla proposta de servizos e produtos cun enfoque end-to-end,  combinados coa vocación de servizo de calidade, paixón pola innovación e o compromiso cos seus clientes.

 • Low Code
 • Data Analytics & AI
 • Cybersecurity
 • Quality Management
 • Smart  Solutions
 • Datacenter & Cloud
 • Enterprise Solutions
 • Egovernment
 • Omnichannel & Mobility
 • Ecommerce
 • Infrastructure Solutions
Everis Spain, S.L.U.
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Calle Enrique Mariñas 36, Planta 9ª
15009 - A Coruña
A Coruña
981910340
981910340

Everis é unha empresa de NTT DATA, dedicada á consultoría e outsourcing en todos os sectores, cunha facturación de 1.450 millóns de euros no último exercicio. Somos unha gran familia con 27.000 profesionais en Europa, Estados Unidos e Latinoamérica. En 2014  everis uniuse a NTT DATA Group, recoñecida como a oitava marca máis valiosa e unha das marcas de máis rápido crecemento por Brand Finance, e con máis de 130.000 profesionais situados en oficinas en Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa, Latinoamérica e América do Norte.

En everis cremos sobre todo na súa xente, no seu desenvolvemento continuo e no seu talento. Estamos firmemente comprometidos co talento e o noso principal obxectivo é formar profesionais de alto rendemento mediante a creación dunha contorna de liberdade responsable.

A nosa visión é a de ser unha empresa mundial que sobresaia tanto ética
como emocionalmente
. Unha empresa que se guía por valores e onde os soños
realmente pódense facer realidade.

En  everis a túa carreira non ten límites, ti fas o teu futuro.

Diferentes alternativas de carreira permítenche orientar o teu desenvolvemento en función dos teus intereses
e motivacións persoais e profesionais. Isto significa que podes adaptar a túa carreira ás túas
necesidades e expectativas.

Ofrecemos un gran ambiente de traballo, excelentes compañeiros, expertos, retos, crecemento,
etc., todos os ingredientes necesarios para facer da túa xornada laboral, algo interesante, algo
diferente. Desde o primeiro día asignaráselle un mentor, alguén con máis experiencia dentro da
empresa, para asesorar, apoiar e orientar no seu desenvolvemento persoal e profesional.
Apostamos polo talento novo desde que se está formando a través do noso programa de bolsas
Jump.


Potenciamos que cada un de nós elixa o camiño que máis lle guste e motive ☺

Coremain, SLU
Actividades informáticas, portais web e procesamento de datos
Rúa de Amio, 128 (Polígono de Costa Vella)
15705 - Santiago de Compostela
A Coruña
902 90 55 90
902 90 55 90

Cumprimos 30 anos. Pasamos de contar os clientes cos dedos da man a ofrecerlles a man e crecer con eles: de seis profesionais a case catrocentos, de 300.000€ de facturación a 23 millóns de euros… A clasificación de  Computerworld sitúanos entre as 100 primeiras empresas do sector TIC español.

Actualmente, máis de 50 profesionais de Coremain están certificados nalgún nivel de Xestión de Servizos TI, baseado en  ITIL, e en  PMP polo prestixioso Project Management Institute, o que acredita a aplicación das mellores prácticas destinadas a optimizar o resultado e o éxito dos proxectos.

Coremain é un provedor independente de servizos de Tecnoloxías da Información e Comunicacións cun alto valor engadido: máis de 400 profesionais comprometidos coas políticas de calidade polas que apostamos permanentemente desde o inicio da nosa actividade en 1991.

A nosa experiencia no desenvolvemento de exitosos proxectos, capacítanos para dar unha resposta adecuada a aquelas organizacións que buscan non só un provedor de produtos e servizos senón un colaborador para axudarlle a definir e poñer en marcha as súas estratexias corporativas no campo das TIC.

Servizos:

 • Outsourcing
 • Enxeñería de Software
 • Consultoría
 • Sistemas de xestión empresarial
 • Servizos e despregamento de infraestruturas

Os nosos valores:

 • As persoas: son o noso activo máis importante, en evolución permanente perseguindo con humildade a excelencia no coñecemento.
 • O compromiso: co código de boas prácticas e os obxectivos corporativos.
 • O equipo: baseado no respecto, a tolerancia e a cooperación.
 • A calidade: como medio para alcanzar a excelencia.
 • Os clientes: cuxa satisfacción é o fin último do noso traballo.

Que ofrecemos

 • Incorporación inmediata a un proxecto ilusionante, motivador.
 • Plan de desenvolvemento individual, baseado na avaliación do desempeño.
 • Plan de formación continuo e especializado en tecnoloxías
 • Flexibilidade laboral para a conciliación da vida profesional e persoal.
 • Bo clima laboral, formando parte dun equipo de grandes profesionais.

Outra información de interese

Posibilidade de traballo en remoto ou traballo presencial, tanto nas nosas oficinas de Santiago como nas de Pontevedra ou outras localizacións como Vigo, Madrid, Oviedo, etc.